Senzimes TetraGraph på omslaget till den välrenommerade tidskriften Anesthesiology

Nyhet: Uppsala den 17 september 2021. I oktoberutgåvan av Anesthesiology 2021, det amerikanska anestesiförbundets officiella tidskrift, har en jämförande studie mellan Senzimes EMG-system TetraGraph och TOF-Watch AMG-system publicerats som bekräftar TetraGraphs högre precision och repeterbarhet.

Elektromyografi (EMG) anses numera vara den optimala neuromuskulära övervakningstekniken eftersom den är fri från de begränsningar som acceleromyografi (AMG) har. I studien ”Ipsilateral and Simultaneous Comparison of Responses from Acceleromyography- and Electromyography-based Neuromuscular Monitorsjämför Reka Nemes et al samtidiga neuromuskulära svar från induktion av neuromuskulär blockad till återhämtning med hjälp av den acceleromyografibaserade TOF-Watch SX-systemet och det EMG-baserade TetraGraph-systemet från Senzime.

Det EMG-baserade TetraGraph-systemet hade högre precision och repeterbarhet än acceleromyografimonitorn, och gav därmed ett bättre svar på adekvat återhämtning från neuromuskulär blockad och beredskap för att säkert ta ut andningstuben.

"Jag är så stolt över att TetraGraph är på omslaget till en av vår branschs viktigaste tidskrifter, strax före det årliga amerikanska anestesimötet, där man betonar vikten av kvantitativ neuromuskulär övervakning. Postoperativ kvarstående blockad är ett patientsäkerhetsproblem som kan minskas avsevärt när det nu finns en pålitlig teknologi som är enkel att använda", säger Pia Renaudin, VD Senzime

Länk till artikeln

OM EMG
EMG stimulerar en perifer nerv och mäter responsen som genereras genom sammandragningen av den innerverade muskeln. Skillnaden jämfört med andra tekniker är att EMG mäter en elektrisk händelse som sker i den neuromuskulära förbindelsen. Då mätningen inte är beroende av en fysisk rörelse (som krävs av andra teknologier på området såsom AMG och KMG) är EMG en bättre indikator för ren neuromuskulär funktion. Anestesiexperter världen över anser att EMG är den nya guldstandarden inom NMT monitorering.

Contact us

Want to know more?

How can Senzime’s innovative patient monitoring solutions help to eliminate in-hospital complications?
Contact us today.