Senzimes styrelseledamot Ulf Lindskog har avlidit

Pressmeddelande: Uppsala, 7 juni 2019. Det är med stor sorg som vi tvingas meddela att Ulf Lindskog gick bort den 5 juni efter en tids sjukdom i en ålder av 75 år. Ulf valdes in i Senzimes styrelse år 2010 och har varit en mycket uppskattad styrelseledamot och investerare i bolaget. Våra tankar går till Ulfs familj.

”Ulf var en mycket framgångsrik entreprenör som bland annat byggde upp Sveriges största privata ambulansverksamhet med över 500 anställda. Hans stora engagemang för Senzime, både som styrelseledamot och en av bolagets största aktieägare, har varit mycket betydelsefull för bolagets utveckling. Ulf hade en unik förmåga att inspirera duktiga ledare och människor omkring sig och kommer vara oerhört saknad av styrelsen och medarbetarna i Senzime. Våra tankar går till hans familj", kommenterar Philip Siberg, styrelseordförande.

Arbetet med att komplettera existerande styrelse kommer nu att påbörjas.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Philip Siberg, Styrelseordförande

Tel: 070 790 6734, e-post: philip.siberg@senzime.com 

TILL REDAKTÖRERNA 

Om Senzime

Senzime utvecklar unika medicintekniska lösningar som gör det möjligt att följa patienters biokemiska och fysiologiska processer inför, under och efter operation. I portföljen ingår patientnära system som möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av livskritiska ämnen som glukos och laktat i blod och vävnader samt system för att monitorera patienter som undergår narkos. Lösningarna syftar till att säkerställa maximal patientnytta, minska komplikationer i samband med operationer och minska vårdkostnader. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North (ticker SEZI). FNCA, +46 (0)8-528 00 399, info@fnca.se är Certified Adviser för Senzime. www.senzime.com 

Explore our patient monitoring solutions

Get product details

How can Senzime’s products help to eliminate in-hospital complications?
Contact us to discuss your needs or schedule a product demo.