Senzimes ”OnZurf probe” nominerad till Athenapriset 2015

Uppsala, 2 november, 2015. Senzimes (publ) OnZurf probe är nominerad till Sveriges största pris för framstående insatser inom klinisk forskning. Athenapriset belönar forskning som sker i samverkan mellan sjukvård, akademi och näringslivet och forskningen ska vara till nytta för patienter och sjukvård.

OnZurf probe har sitt ursprung från Umeå Universitet där Pernilla Abrahamsson under sin forskarutbildning upptäckte att det är möjligt att mäta metabola förändringar från ytan av ett organ istället för att behöva sticka i organet. Upptäckten innebär minskad risk för komplikationer och därmed utökat användningsområde för mikrodialystekniken.

”Sjukvården har idag stort behov av enklare och snabbare diagnostik av svårt sjuka patienter för att minska komplikationsrisken och därmed kunna undvika långa vårdtider och höga kostnader. OnZurf probe skapar goda förutsättningar för en enklare och snabbare diagnostik som innebär att man tidigare kan upptäcka komplikationer till exempel efter en operation. Detta leder till effektivare behandling, minskat lidande, ökad överlevnad och lägre vårdkostnader”, säger Pernilla Abrahamsson, Produkt- och affärsutvecklingschef Senzime AB.

Nomineringsförfarandet har skett i två steg. I det första steget fick juryn förslag på kandidater med en kort motivering. I det andra steget gjorde juryn ett urval av bidrag som sedan fick skicka in en detaljerad beskrivning av sitt forskningsarbete och sina forskningsresultat.

Exempel på projekt som kan belönas är utveckling och förbättring av diagnostik, behandling eller prevention. Det kan också handla om nya metoder, tekniker eller produkter som utvecklar vården. Ett krav är att forskningen har skett i nära samverkan mellan vård, akademi och näringsliv.

Prissumman är på 150 000 SEK och huvudman för priset är Vinnova och Dagens Medicin.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lena Söderström, VD för Senzime AB

Tel: 0708-16 39 12, e-post: lena.soderstrom@senzime.com

Om Senzime

Senzime utvecklar och säljer analysinstrument med tillhörande engångsartiklar som möjliggör automatiserad, kontinuerlig mätning av viktiga ämnen i biologiska vätskor, bland annat glukos (socker). Senzime har två produktplattformar för kontinuerlig mätning av glukos och laktat – BioSenz för bioteknik och CliniSenz, ett system för kontinuerlig patientmonitorering. Genom mikrodialys i vävnad eller blod kan Senzime erbjuda ett komplett patientmonitoreringssystem vilket möjliggör kontinuerlig monitorering, vilket är kritiskt för att snabbt detektera komplikationer efter operationer och styra efterbehandlingar. Bolagets aktie är sedan 2008 noterad på Aktietorget. www.senzime.com

Om OnZurf

OnZurf, en ny generation av mikrodialysprobe (kateter) som ger möjlighet till organspecifik monitorering efter operationer av exempelvis tarm, lever och hjärta. Mikrodialys är en teknik som ursprungligen utvecklades vid Karolinska Institutet på 1970-talet och är idag validerad i över 15 000 vetenskapliga studier.

Contact us

Want to know more?

How can Senzime’s innovative patient monitoring solutions help to eliminate in-hospital complications?
Contact us today.