Senzimes nya engångs-sensor utvecklad för barn presenteras tillsammans med ett flertal studier på amerikansk narkosläkarkongress.

Nyhet: Uppsala, den 4 april 2022. Senzime meddelar idag att den nyligen lanserade engångs-sensorn för barn, TetraSens Pediatric, erhöll stort intresse när den visades på den amerikanska narkosläkarkongressen SPA Pediatric Anesthesiology 2022. Samtidigt presenterades även ett flertal studier där TetraGraph används på barn.

TetraSens Pediatric godkändes för försäljning på den europeiska marknaden den 25:e mars och väntar nu på sitt amerikanska godkännande efter att ansökan till det amerikanska läkemedelsverket FDA lämnades in i slutet på februari. Den nya sensorn som används tillsammans med Senzimes system för mätning av neuromuskulär blockad, TetraGraph, är specifikt utformad för att lätt appliceras på små barn med sitt följsamma material och små inbäddade elektroder.

På konferensen presenterades även tre olika studier som gjorts med TetraGraph på barn.

Från Children’s Hospital Colorado Heart Institute presenterade Dr Twite “The use of Quantitative Neuromuscular Monitoring to Understand Neuromuscular Blockade, Re-dosing, Reversal and Residual Blockade in Children undergoing Cardiac Catheterization Procedures”. Han drar slutsatsen att kvantitativ monitorering med TetraGraph ökar patientsäkerheten samtidigt som det leder till minskade kostnader och effektivare användning av läkemedel.

De övriga två studier som presenterades kommer från Nationwide Children’s, där Dr Munch med team presenterade “Characteristics of quantitative train-of-four monitoring in children using electromyography” som visar att monitorering av barn med TetraGraph fungerar väl, och Dr Puertas-Ocio studie ”Intraoperative pediatric neuromuscular monitoring in laparoscopic (restricted arm access) surgical setting” som bekräftar att TetraGraph med sin EMG-teknik fungerar utmärkt vid kirurgiska ingrepp som kräver att patientens armar är inbäddade och därmed inte tillgängliga.

Pia Renaudin, VD för Senzime, säger: "Vår vision är att arbeta för en värld utan narkosrelaterade komplikationer, därför känns det särskilt viktigt att vi nu kan erbjuda en sensor och mätteknik som även fungerar på små barn."

Contact us

Want to know more?

How can Senzime’s innovative patient monitoring solutions help to eliminate in-hospital complications?
Contact us today.