Senzimes delårsrapport januari – mars 2019

Pressmeddelande: Uppsala, 8 maj, 2019. Senzime ABs (publ) delårsrapport för perioden januari – mars finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.senzime.com.

Finansiell information första kvartalet 2019

  •  Nettoomsättning under perioden uppgick till 385 KSEK (7)
  •  Resultatet efter finansiella poster uppgick till -9 508 KSEK (-4 099)
  •  Resultatet per aktie före utspädning uppgick till -0,18 SEK (-0,10) och efter utspädning till -0,18 SEK (-0,10)

Första kvartalet har varit intensivt, och det är fantastiskt att se början på en positiv försäljningstrend med nya kunder såväl i Spanien som Schweiz och Sverige. I Sverige har vi under kvartalet sålt monitorer till ett antal större sjukhus varav Akademiska Sjukhuset är ett. Avtalet med Vingmed gör det möjligt för oss att möta det ökade intresset i Sverige och utöka vårt erbjudande till övriga nordiska länder. Med deras långa erfarenhet och professionalism har vi hittat en stark partner som vi kan arbeta tillsammans med för att öka försäljningen i Norden.

I Europa har vi lagt fokus på prioriterade marknader där vi lagt mer tid på att vara närmare slu tkunden. Senzime har under året samarbetat med ett flertal renommerade anestesiologer och kirurger som tilltalats av den potential som våra produkter har när det gäller precision, användarvänlighet och kliniska möjligheter. Vi deltog bl.a i en utbildningssatsning inom neuromuskulär övervakning i London och träffade narkosläkare som fick möjlighet att lära sig mer om TetraGraph. Responsen från dessa sessioner var väldigt positiv!

En annan viktig händelse under kvartalet var att vi skickade in en ny ansökan för TetraGraph till FDA, där vi förväntar oss ett godkännande under året. Parallellt pågår ett större arbete med att såväl strategiskt som praktiskt förbereda lanseringen i USA som kommer att följa direkt efter att vår ansökan godkänts.

I Asien förbereder sig vår japanska licenspartner för en marknadslansering av TetraGraph när denna godkänts av de japanska myndigheterna vilket vi beräknar kommer att ske efter sommaren 2019. Även vår distributör i Korea förväntas få regulatoriskt godkännande under året med beräknad försäljningsstart i slutet av sista kvartalet.

Jag uppskattar att ni följer oss på resan och ser fram emot ytterligare nyheter under nästa kvartal!

Uppsala i maj 2019, Pia Renaudin, VD 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pia Renaudin, verkställande direktör

Tel: +46 70-813 34 17, e-post: pia.renaudin@senzime.com 

Jessica Roxhed, CFO Senzime AB

Tel: +46 703-94 94 98, e-post: jessica.roxhed@senzime.com 

TILL REDAKTÖRERNA

Om Senzime

Senzime utvecklar unika medicintekniska lösningar som gör det möjligt att följa patienters biokemiska och fysiologiska processer inför, under och efter operation. I portföljen ingår patientnära system som möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av livskritiska ämnen som glukos och laktat i blod och vävnader samt system för att monitorera patienter som undergår narkos. Lösningarna syftar till att säkerställa maximal patientnytta, minska komplikationer i samband med operationer och minska vårdkostnader. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North (ticker SEZI). FNCA, +46(0)8-528 00 399, är Certified Adviser för Senzime. www.senzime.com 

Denna information är sådan information som Senzime AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 maj 2019, 13:00.  

Explore our patient monitoring solutions

Get product details

How can Senzime’s products help to eliminate in-hospital complications?
Contact us to discuss your needs or schedule a product demo.