Senzimes bokslutskommuniké 2017

Pressmeddelande: Uppsala, 16 februari, 2018. Senzime ABs (publ) bokslutskommuniké 2017 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.senzime.com.

Senzime Bokslutskommuniké 2017”Nu tar Senzime stora kliv mot marknaden. Vi har unika, CE-godkända medicintekniska system redo att kostnadseffektivt förebygga miljontals komplikationer i vården – varje år. Vi har mångårig forskning i ryggen och ett antal distributörs- och licensavtal på plats. Finansieringen ger oss möjlighet att accelerera marknadsutrullningen och den stärker vår position i förhandlingar med ytterligare potentiella strategiska partners”, säger Lena Söderström, VD och koncernchef för Senzime.

Finansiell information fjärde kvartalet 2017

  •  Nettoomsättning under perioden uppgick till 15 KSEK (185).
  •  Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 671 KSEK (-3 572).
  •  Resultatet per aktie före utspädning uppgick till -0,09 SEK (-0,10) och efter utspädning till -0,09 SEK (-0,10).

Finansiell information januari – december 2017

  •  Nettoomsättning under perioden uppgick till 189 KSEK (1 628).
  •  Resultatet efter finansiella poster uppgick till -13 027 KSEK (-9 412).
  •  Resultatet per aktie före utspädning uppgick till -0,33 SEK (-0,34) och efter utspädning till -0,33 SEK (-0,34).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jessica Roxhed, CFO Senzime AB

Tel: +46 703-94 94 98, e-post: jessica.roxhed@senzime.com 

TILL REDAKTÖRERNA 

Om Senzime 

Senzime utvecklar unika medicintekniska lösningar som gör det möjligt att följa patienters biokemiska och fysiologiska processer inför, under och efter operation. I portföljen ingår patientnära system som möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av livskritiska ämnen som glukos och laktat i blod och vävnader samt system för att monitorera patienter som undergår narkos. Lösningarna syftar till att säkerställa maximal patientnytta, minska komplikationer i samband med operationer och minska vårdkostnader. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North (ticker SEZI). FNCA är Certified Adviser för Senzime. www.senzime.com 

Denna information är sådan information som Senzime AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 februari 2018.  

Explore our patient monitoring solutions

Get product details

How can Senzime’s products help to eliminate in-hospital complications?
Contact us to discuss your needs or schedule a product demo.