Senzimes årsredovisning för 2021

Pressmeddelande: Uppsala, den 26 april 2022. Senzime AB (publ) meddelar idag att bolagets årsredovisning för år 2021 publiceras idag och finns tillgänglig på bolagets hemsida www.senzime.com

Senzimes årsredovisning för år 2021 finns tillgänglig på bolagets hemsida https://senzime.com/sv/investor-relations/finansiella-rapporter/

Contact us

Want to know more?

How can Senzime’s innovative patient monitoring solutions help to eliminate in-hospital complications?
Contact us today.