Senzimes årsredovisning för 2019

Pressmeddelande: Uppsala, den 16 april 2020. Senzime AB (publ) meddelar idag att bolagets årsredovisning för år 2019 publiceras idag och finns tillgänglig på bolagets hemsida www.senzime.com

PM Senzimes Årsredovisning 2019

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pia Renaudin, verkställande direktör

Tel: +46 0)70-813 34 17, e-post: pia.renaudin@senzime.com

Erik Bergman, CFO för Senzime AB

Tel: +46 (0)73-258 81 59, e-post: erik.bergman@senzime.com

 

TILL REDAKTÖRERNA

Om Senzime

Senzime utvecklar och marknadsför unika CE- och FDA-godkända medicintekniska lösningar, drivna av unika algoritmer och sensorer för patientnära monitorering av patienter under narkos. TetraGraph är ett system som digitalt och kontinuerligt mäter graden av neuromuskulär blockad med mål att förebygga komplikationer, förbättra klinisk precision och förenkla hanteringen i vården. Genom att förebygga komplikationer och möjliggöra för vårdpersonal att följa riktlinjer och läkemedelsrekommendationer kan TetraGraph bidra till kortare sjukhusvistelser och lägre vårdkostnader. Visionen är en värld utan narkosrelaterade komplikationer där alla vaknar upp säkert efter operation. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market (ticker SEZI). FNCA, +46 (0)8-528 00 399, info@fnca.se är Certified Adviser för Senzime. www.senzime.com     

Explore our patient monitoring solutions

Get product details

How can Senzime’s products help to eliminate in-hospital complications?
Contact us to discuss your needs or schedule a product demo.