Senzimes årsredovisning för 2016

Uppsala, 28 april, 2017. Senzime ABs (publ) årsredovisning för bokföringsår 2016 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.senzime.com.

Uppsala, 28 april, 2017. Senzime ABs (publ) årsredovisning för bokföringsår 2016 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.senzime.com. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jessica Roxhed, CFO för Senzime AB

Tel: +46 703-94 94 98, e-post: jessica.roxhed@senzime.com 

Certified Adviser

FNCA är Certified Adviser för Senzime. 

TILL REDAKTÖRERNA 

Om Senzime 

Senzime utvecklar unika medicintekniska lösningar som gör det möjligt att följa patienters biokemiska och fysiologiska processer inför, under och efter operation. I portföljen ingår patientnära system som möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av livskritiska ämnen som glukos och laktat i blod och vävnader samt system för att monitorera patienter som undergår narkos. Lösningarna syftar till att säkerställa maximal patientnytta, minska komplikationer i samband med operationer och minska vårdkostnader. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North (ticker SEZI). www.senzime.com 

Explore our patient monitoring solutions

Get product details

How can Senzime’s products help to eliminate in-hospital complications?
Contact us to discuss your needs or schedule a product demo.