Senzime vinner amerikansk upphandling om 23 TetraGraph-system

Pressmeddelande: Uppsala den 3 mars 2022. Senzime meddelar idag att bolaget vunnit ytterligare en upphandling från ett stort universitetssjukhus, denna gång i sydöstra USA avseende 23 TetraGraph-system och försäljning av tillhörande engångssensorer.

Samtliga operationssalar på universitetssjukhuset utrustas med TetraGraph-system. Samtidigt standardiserar man operationsprotokollet för patienter som får muskelblockerande läkemedel med krav på att dessa monitoreras.

I USA finns det cirka 6 000 sjukhus och över 50 000 operationssalar. Senzime bearbetar denna, världens största marknad för medicinteknisk utrustning, genom en kombination av egen säljstyrka och distributörer. Bara i USA får årligen över 20 miljoner patienter muskelblockerande läkemedel som del av narkos. Dessa patienter behöver noga monitoreras med den typ av teknik som Senzime utvecklar och marknadsför för att säkerställa rätt dosering och för att avgöra när det är säkert att väcka patienten efter operation.

”Vi vinner ytterligare ett viktigt sjukhus i USA och det är vår bedömning att deras beslut att standardisera användning av objektiv monitorering för att skydda sina patienter mot potentiella komplikationer är vägledande för många andra", säger Pia Renaudin, VD för Senzime.

Contact us

Want to know more?

How can Senzime’s innovative patient monitoring solutions help to eliminate in-hospital complications?
Contact us today.