Senzime vinner amerikansk order till ett initialt värde överstigande 1 miljon SEK

Pressmeddelande: Uppsala den 24 mars 2022. Senzime meddelar idag att bolaget vunnit en upphandling i Midwest från en amerikansk sjukhuskedja bestående av tre sjukhus, affilierade med en läkarutbildning. Upphandlingen avser instrument och försäljning av tillhörande engångssensorer till ett initialt ordervärde överstigande 1 MSEK.

Samtliga operationssalar på sjukhusen utrustas med TetraGraph-system samtidigt som de standardiserar operationsprotokollet med krav på att alla patienter som får muskelblockerande läkemedel monitoreras. Sjukhusen utför årligen c: a 11 000 operationer där dessa läkemedel används. Framtida TetraSens-försäljning kommer att vara utöver den initiala ordern.

”Idag har de flesta sjukhus krav på objektiv kontinuerlig mätning av kritiska parametrar såsom hjärtfrekvens, blodtryck, syresättning och narkosdjup. Det borde vara en självklarhet att mäta graden av muskelblockad med samma noggrannhet, och det är glädjande att se att fler och fler sjukhus nu standardiserar objektiv övervakning av denna livskritiska funktion", säger Pia Renaudin, VD för Senzime.

Contact us

Want to know more?

How can Senzime’s innovative patient monitoring solutions help to eliminate in-hospital complications?
Contact us today.