Senzime vann upphandlingar på 16 sjukhus i Q4 2021

Pressmeddelande: Uppsala den 3 januari 2022. Senzime ger en affärsuppdatering avseende pågående affärer, utprövningar och nyckeltal. 16 sjukhus har gått vidare med inköp under fjärde kvartalet, ett sjukhus valde en konkurrerande produkt.

Senzime utvecklar och marknadsför CE- och FDA-godkända system för att i realtid före, under och efter operation säkerställa rätt nivå av narkosläkemedel och objektivt avgöra när det är säkert att väcka patienten. Senzimes unika TetraGraph-system mäter digitalt och med avancerade algoritmer djupet av patientens muskelblockad med hjälp av patenterade engångssensorer vilka utgör hävstången i affärsmodellen.

Försäljningen av TetraGraph-systemet sker normalt via distributörer eller direktförsäljning med sjukhus som slutkunder. Merparten av kunderna genomför upphandlingar med utprövningar i flera steg. Value Analysis Committees fattar ofta slutgiltiga beslut om inköp baserat på klinisk och ekonomisk rational. Pandemin har lett till längre försäljningsprocesser för ny teknologi men Senzime noterar nu ökad tillgänglighet till vården.
 
Senzime meddelade den 12 november 2021 att utprövningar pågick eller var kontrakterade vid mer än 60 sjukhus världen över. Vid december månads utgång 2021 uppgick antalet pågående eller kontrakterade utprövningar världen över till 74 sjukhus med en sammanlagd potential om 1 150 TetraGraph-system. Av dessa är en del utprövningar planerade eller pågående, andra avslutade med positivt resultat och väntar på inköpsgodkännande.

Under det fjärde kvartalet 2021 vann Senzime/TetraGraph upphandlingar vid 16 sjukhus världen över. Dessa sjukhus börjar nu succesivt att köpa av Senzime. En enda upphandling förlorades till en konkurrent. Den initiala affären vid varje nytt sjukhus motsvarar oftast ett par TetraGraph-system som första order, med målsättning att över tid fylla alla operationsrum på respektive sjukhus.

Senzime bedömer som tidigare att Life Time Value (LTV) av en levererad TetraGraph, inklusive nyttjande av TetraSens-sensorer, uppgår till 250 kSEK över 5 år med en bruttomarginal överstigande 65 procent.

”Vi avslutade 2021 med ett mycket starkt slagläge och självförtroende inför 2022. Det pågår nu fler upphandlingar och utprövningar av TetraGraph än någonsin. Vi noterar att en hög andel av dessa går vidare till försäljning och att användningen av engångssensorerna TetraSens är hög. Det finns i snitt 40 respektive 8 operationsrum per sjukhus i USA respektive Europa, så det känns mycket bra att vi har etablerat vår nya och MDR-certifierade produktionsanläggning och därmed säkrat erforderlig leveranskapacitet”, säger Pia Renaudin, VD Senzime.

Contact us

Want to know more?

How can Senzime’s innovative patient monitoring solutions help to eliminate in-hospital complications?
Contact us today.