Senzime välkomnar kunder och besökare till vår uppdaterade webbsida

Nyhet: Uppsala, den 13 juli 2020. Senzime är stolt över att bjuda in kunder och besökare att utforska vår nya webbsida, utformad för att erbjuda en användarvänlig upplevelse.


 

Webbplatsen hjälper användare att snabbt och enkelt navigera och hitta rätt information. Vi strävar efter att delge våra kunder de senaste rönen och dela vår kunskap och expertis inom området för neuromuskulär övervakning och förebyggande av dess komplikationer.

Vårt mål med webbplatsen är att göra det enklare för våra kunder och besökare att lära sig mer om optimering av monitorering hos patienter som får läkemedel för neuromuskulära blockad (NMBA).

TetraGraph är ett unikt digitalt system som är utformat för att tillgodose behoven vid övervakning av fysiologiska data vid operation av patienter som får generell narkos och muskelavslappning med hjälp av neuromuskulära blockerande läkemedel (NMBA). TetraGraph stimulerar en perifer nerv och mäter, analyserar och visar muskelfunktionen i realtid hos patienter som får NMBA som en del av deras generella narkos.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pia Renaudin, verkställande direktör

Tel: +46 70-813 34 17, e-post: pia.renaudin@senzime.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Senzime

Senzime utvecklar och marknadsför unika CE- och FDA-godkända medicintekniska lösningar, drivna av unika algoritmer och sensorer för patientnära monitorering av patienter under narkos. TetraGraph är ett system som digitalt och kontinuerligt mäter graden av neuromuskulär blockad med mål att förebygga komplikationer, förbättra klinisk precision och förenkla hanteringen i vården. Genom att förebygga komplikationer och möjliggöra för vårdpersonal att följa riktlinjer och läkemedelsrekommendationer kan TetraGraph bidra till kortare sjukhusvistelser och lägre vårdkostnader. Visionen är en värld utan narkosrelaterade komplikationer där alla vaknar upp säkert efter operation. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market (ticker SEZI). FNCA, +46 (0)8-528 00 399, info@fnca.se är Certified Adviser för Senzime. www.senzime.com

Explore our patient monitoring solutions

Get product details

How can Senzime’s products help to eliminate in-hospital complications?
Contact us to discuss your needs or schedule a product demo.