Senzime utställare på SAMTIT

Nyhet: Uppsala, 10 maj 2019. Senzime AB (publ) rapporterar från SAMTIT Kongress 8-10 Maj 2019

Svensk Användarförening för Medicinsk Teknik och IT (SAMTIT) är en tvärprofessionell sammanslutning som består av företag, vårdpersonal med ansvar för medicinteknisk utrustning, IT samt MT-ingenjörer. Anledningen till att föreningen startade för 20 år sedan var att dela kunskap inom det medicintekniska området.

Årets kongress lägger fokus på patientsäkerhet, IT och ny teknik vilket gör den till ett perfekt tillfälle att visa upp TetraGraph för en initierad publik. Att både vi och vår nya distributör i norden Vingmed ställer ut TetraGraph känns extra roligt”, säger Pia Renaudin, VD på Senzime.

De två första dagarna har vi fått möjlighet att träffa många beslutsfattare inom den svenska vården och berätta om TetraGraphs fördelar vilket har mottagits med stort intresse. Välkomna att komma förbi vår monter denna sista dag på kongressen!

För ytterligare information, vänligen kontakta:  

Pia Renaudin, verkställande direktör

Tel: 070-813 34 17, e-post: pia.renaudin@senzime.com 

TILL REDAKTÖRERNA 

Om Senzime 

Senzime utvecklar unika medicintekniska lösningar som gör det möjligt att följa patienters biokemiska och fysiologiska processer inför, under och efter operation. I portföljen ingår patientnära system som möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av livskritiska ämnen som glukos och laktat i blod och vävnader samt system för att monitorera patienter som undergår narkos. Lösningarna syftar till att säkerställa maximal patientnytta, minska komplikationer i samband med operationer och minska vårdkostnader. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North (ticker SEZI). FNCA, +46 (0)8-528 00 399, info@fnca.se, är Certified Adviser för Senzime. www.senzime.com 

Explore our patient monitoring solutions

Get product details

How can Senzime’s products help to eliminate in-hospital complications?
Contact us to discuss your needs or schedule a product demo.