Senzime utsett till CEBRs ”hotlist”

Uppsala, 18 mars 2016. Senzime har utsetts av CEBR – rådet för europiska bioregioner – till ett av tio framstående medicintekniska bolag. Utnämningen är ett ytterligare kvitto på Senzimes teknologier inom det viktiga och kommersiellt stora området inom mätning av glukos och laktat vilket är kritiskt för att snabbt detektera komplikationer efter operationer och styra efterbehandlingar.

”Utnämningen av CEBR är mycket glädjande och ännu ett steg mot vårt kommersiella genombrott. Vi har lyckats förmedla vad vi kan och vill göra i stark internationell konkurrens. Vi har byggstenarna på plats, timingen är rätt och vi möter en miljardmarknad. Här ska vi etablera Senzime som en ledande aktör och vi möter ett stort intresse från läkare där det bara i Norden genomförs årligen tiotusentals operationer där våra lösningar kan användas för postoperativ övervakning”, säger Lena Söderström, VD för Senzime AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lena Söderström, VD för Senzime AB
Tel: 0708-16 39 12, e-post: lena.soderstrom@senzime.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Senzime

Senzime utvecklar patientnära system som möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av livskritiska ämnen som glukos och laktat i blod och vävnader. Senzimes kompletta patientmonitoreringssystem är främst inriktade mot sjukvården och bygger på bolagets patenterade biosensorteknologi. Bolagets produkter CliniSenz Analyzer och OnZurf Probe gör det bland annat möjligt att upptäcka post-operativa komplikationer väsentligt tidigare än med konventionella metoder och kan därmed bidra till högre patientsäkerhet och lägre vårdkostnader. Bolagets aktie är noterad på Aktietorget. www.senzime.com

Länkar

Medical Device Directory: http://www.lifescience-cluster-innovations.space/european-medical-device-sme-directory/

Medical Device SME Hotlist: http://www.lifescience-cluster-innovations.space/european-medical-device-sme-directory/hot-list/

April 11 webinar and registration: http://www.lifescience-cluster-innovations.space/event/sme-medical-device-hotlist-showcase-webinar/

Explore our patient monitoring solutions

Get product details

How can Senzime’s products help to eliminate in-hospital complications?
Contact us to discuss your needs or schedule a product demo.