Senzime utökar säljteamet i USA samt tecknar ytterligare distributionsavtal

Pressmeddelande: Uppsala, den 24 juni 2020. Senzime meddelar idag att bolaget utökar sin försäljningsorganisation genom att upprätta en direkt säljstyrka i viktiga territorier samt att företaget har tecknat distributionsavtal för vissa stater i nordvästra och centrala delar av USA.


”Jag är stolt över att vår strategi nu realiseras i USA. Med distributörerna Clinical Technology och Co-Medical och ett utökat direktförsäljningsteam, skapar vi en stark position för att introducera vårt banbrytande TetraGraph-system för läkare över hela landet”, säger Pia Renaudin, VD på Senzime.

Senzimes US-chef Christopher Estes har tillsammans med försäljningschefen Neal Smith, initierat rekryteringen av en direkt säljkår för att möta de upplupna behoven bland amerikanska sjukhusen som nu åter igen börjat utföra planerade operationer.

USA är världens största marknad för medicintekniska produkter och representerar 40 procent av den globala försäljningen. År 2023 förväntas den växa till 208 miljarder dollar. Landet har mer än 6 000 sjukhus.

TetraGraph är ett unikt digitalt system som är utformat för att tillgodose behoven vid övervakning av fysiologiska data hos patienter som får generell narkos och muskelavslappning med hjälp av neuromuskulära blockerande läkemedel (NMBA). TetraGraph bygger på över 10 år av forskning och utveckling och använder avancerade algoritmer och EMG-teknologi för att stimulera, mäta och analysera patienters muskelfunktion i realtid.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pia Renaudin, verkställande direktör

Tel: +46 70-813 34 17, e-post: pia.renaudin@senzime.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Senzime

Senzime utvecklar och marknadsför unika CE- och FDA-godkända medicintekniska lösningar, drivna av unika algoritmer och sensorer för patientnära monitorering av patienter under narkos. TetraGraph är ett system som digitalt och kontinuerligt mäter graden av neuromuskulär blockad med mål att förebygga komplikationer, förbättra klinisk precision och förenkla hanteringen i vården. Genom att förebygga komplikationer och möjliggöra för vårdpersonal att följa riktlinjer och läkemedelsrekommendationer kan TetraGraph bidra till kortare sjukhusvistelser och lägre vårdkostnader. Visionen är en värld utan narkosrelaterade komplikationer där alla vaknar upp säkert efter operation. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market (ticker SEZI). FNCA, +46 (0)8-528 00 399, info@fnca.se är Certified Adviser för Senzime. www.senzime.com

Explore our patient monitoring solutions

Get product details

How can Senzime’s products help to eliminate in-hospital complications?
Contact us to discuss your needs or schedule a product demo.