Senzime tecknar ytterligare distributionsavtal för TetraGraph i Europa

Pressmeddelande: Uppsala den 27 September 2018. Senzime AB (publ) meddelade idag att bolaget tecknat exklusiva distributionsavtal för TetraGraph i Italien, Slovenien, Ukraina, Moldavien och Georgien.

Lena Söderström, Senzimes VD, kommenterade:” Vi fortsätter vår expansion i Europa och tillsammans med våra distributörer lägger vi grunden för tillväxt inom neuromuskulär övervakning

TetraGraph är ett innovativt och användarvänligt system för övervakning av patienter som genomgår narkos med muskelavslappnande läkemedel. TetraGraph är avsedd att enkelt och exakt övervaka effekterna av muskelavslappnande läkemedel och minska postoperativa komplikationer och sjukvårdskostnader. Systemet består av en bärbar, handhållen patientövervakningsenhet och engångssensorer.

MOSS S.p.A. är inriktade på att distribuera avancerade medicintekniska produkter i Italien och har stor erfarenhet av upphandlingar. Italien är ett betydande land inom hälsovårdssegmentet med cirka 2.400.000 operationer årligen, varav cirka 50% utförs med muskelavslappnande läkemedel och narkos (www.moss-info.it).

Pharmamed distribuerar medicintekniska innovationer i Slovenien från internationellt kända leverantörer. Sloveniens hälso- och sjukvårdsmarknad domineras av import med en total marknadsstorlek på cirka 420 miljoner dollar (www.pharmamed.si/en/) .   

OMB LTD som täcker Ukraina, Moldavien och Georgien har varit verksam i regionen i 15 år, med visionen att bidra till förbättring av hälsovårdssystemet genom införandet av nya produkter. Varje dag utförs mer än 11 000 kirurgiska operationer i Ukraina vilket gör den till en mycket intressant marknad där importen står för 90% av försäljningen av medicinsk utrustning (www.omb.kiev.ua/).

Distributionsavtalen baseras på ett kompensationssystem avseende försäljning per enhet och ligger i linje med nuvarande branschkompensationsnivåer utan garanterad försäljning. Senzime har sedan tidigare ingått distributionsavtal för TetraGraph i mer än tio europeiska länder, såväl som i Korea, Australien och Nya Zealand samt ett licensavtal i Japan. Diskussioner pågår med distributörer för ytterligare marknader och fler avtal förväntas under 2018.  

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Lena Söderström, CEO of Senzime AB                                                                       

+46 708-16 39 12, lena.soderstrom@senzime.com      

Catrin Molund, Business Development Director               

+46 708-11 69 11, catrin.molund@senzime.com 

TILL REDAKTÖRERNA 

Om Senzime 

Senzime utvecklar unika medicintekniska lösningar som gör det möjligt att följa patienters biokemiska och fysiologiska processer inför, under och efter operation. I portföljen ingår patientnära system som möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av livskritiska ämnen som glukos och laktat i blod och vävnader samt system för att monitorera patienter som undergår narkos. Lösningarna syftar till att säkerställa maximal patientnytta, minska komplikationer i samband med operationer och minska vårdkostnader. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North (ticker SEZI). FNCA är Certified Adviser för Senzime. www.senzime.com 

Denna information är insiderinformation som Senzime AB är skyldig att offentliggöra enligt EU: s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande via byrån för kontaktpersonen ovan, 27 September 2018. 

Explore our patient monitoring solutions

Get product details

How can Senzime’s products help to eliminate in-hospital complications?
Contact us to discuss your needs or schedule a product demo.