Senzime tecknar strategiska connectivity- och licensavtal med Masimo

Pressmeddelande: Uppsala, den 21 juni 2022. Senzime meddelar idag att bolaget har tecknat strategiska connectivity- och licensavtal med Masimo, ett amerikanskt och globalt ledande bolag inom patientövervakningslösningar. Med avtalet ska en ny kabelmodul för TetraGraph® utvecklas och marknadsföras genom att kopplas till Masimo Root® patientövervakningssystem samt möjliggöra anslutning till Masimos Hospital Automation™ och iSirona™.

Masimos expanderbara övervakningssystem Root säljs över hela världen, med en snabbt växande installerad bas. Root är idag standardsystem på många sjukhus.

Connectivity- och licensavtalen innebär ett strategiskt partnerskap mellan bolagen. Senzime kommer att utveckla och marknadsföra TetraGraph® Smart Cabel Module som ansluts direkt till Masimo Root system samt till deras digitala nav för dataöverföring till sjukhusens elektroniska journaler. TetraGraph® Smart Cable Module ersätter behovet av TetraGraph®-monitorn.

Parterna kommer att samarbeta för att sprida medvetenhet om TetraGraph Masimo Open Connect-modulen® och de anslutningslösningar som är knutna till Hospital Automation och iSirona.

Pia Renaudin, VD för Senzime, kommenterar: "Samarbetet med Masimo är en fantastisk milstolpe för Senzime och ett av de viktigaste avtalen vi hittills har ingått. Vår vision är att standardisera monitorering med TetraGraph® när muskelparalyserande läkemedel används. Partnerskapet med Masimo gör det möjligt för oss att snabbt utöka vårt fotavtryck samtidigt som vi gör vår nya banbrytande teknologi ännu mer tillgänglig för kunder över hela världen."

Det nya gränssnittet kommer att bredda medvetenheten om TetraGraph®-systemet, öka den adresserbara marknaden och minska kostnaderna och komplexiteten för sjukhus som vill integrera en fristående NMT-monitor, när de har Masimo Root-system.

Andra expansionsmoduler som är tillgängliga för Root från Masimo inkluderar SedLine® hjärnfunktionsövervakning, NomoLine-kapnografi® och O3® regional oximetri. TetraGraph® smarta kabelmodul utgör ett strategiskt tillägg till dessa övervakningsmetoder.

Contact us

Want to know more?

How can Senzime’s innovative patient monitoring solutions help to eliminate in-hospital complications?
Contact us today.