Senzime tecknar samarbetsavtal med Philips

Pressmeddelande; Uppsala, 23 januari 2018. Senzime AB (publ) meddelar att företaget har tecknat ett licens- och samarbetsavtal med Philips för att implementera en kommunikationsplattform mellan TetraGraph och Philips IntelliVue patientmonitorer över hela världen.

Philips är en global aktör inom patientövervakning och Philips IntelliVue-system är en av de mest avancerade teknologierna inom området. Tillgång till kritiska patientdata ger ett avancerat kliniskt beslutsstöd, förbättrad vård och effektivisering av arbetsflödet.

TetraGraph är ett unikt digitalt system som är utformat för att tillgodose behoven vid övervakning av fysiologiska data hos kirurgiska patienter som får generell narkos och muskelavslappning med hjälp av neuromuskulära blockerande läkemedel (NMBA). TetraGraph stimulerar en perifer nerv och mäter, analyserar och visar muskelfunktionen i realtid hos kirurgiska patienter som får NMBA som en del av deras generella narkos.

Integrerad medicinsk utrustning är en värdefull tillgång vid patientvård. Genom detta avtal kan TetraGraph-data överföras via en kabel till Philips IntelliVue-monitorer för att visas tillsammans med annan kritisk patientinformation. Kommunikationsplattformen kommer att implementeras under 2018.

Lena Söderström, VD för Senzime, säger: "Detta är en milstolpe för Senzime, eftersom patientinformation från TetraGraph kan visas på alla Philips IntelliVue patientmonitorer över hela världen. Vår data behandlas inte annorlunda än andra data i systemet, vilket gör det möjligt för användaren att integrera den i sitt patientdatahanteringssystem."

Avtalet löper på tre år och förnyas automatiskt årligen såvida inte någon part avböjer att förnya. Avtalet är i linje med Senzimes företagsstrategi att alliera sig med ledande leverantörer av centrala monitoreringssystem. Integrationen är villkorad av lokala myndighetsgodkännanden för TetraGraph. Det finns ingen betalning eller annat monetärt stöd från Philips enligt detta avtal.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lena Söderström, VD för Senzime AB                                                     

Tel: +46 708-16 39 12, lena.soderstrom@senzime.com  

Catrin Molund, Affärsutvecklingschef                        

Tel: +46 708-11 69 11, catrin.molund@senzime.com 

TILL REDAKTÖRERNA

Om Senzime

Senzime utvecklar unika medicintekniska lösningar som gör det möjligt att följa patienters biokemiska och fysiologiska processer inför, under och efter operation. I portföljen ingår patientnära system som möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av livskritiska ämnen som glukos och laktat i blod och vävnader samt system för att monitorera patienter som undergår narkos. Lösningarna syftar till att säkerställa maximal patientnytta, minska komplikationer i samband med operationer och minska vårdkostnader. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North (ticker SEZI). FNCA är Certified Adviser för Senzime. www.senzime.com 

Denna information är sådan information som Senzime AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 januari 2018.

Explore our patient monitoring solutions

Get product details

How can Senzime’s products help to eliminate in-hospital complications?
Contact us to discuss your needs or schedule a product demo.