Senzime tecknar nordiskt distributionsavtal med Vingmed Holding A/S

Pressmeddelande: Uppsala, 6 maj 2019. Senzime AB (publ) meddelar idag att det har tecknat ett exklusivt distributionsavtal med Vingmed Holding A/S för kommersialisering av TetraGraph i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Vingmed Holding består av 4 direktförsäljningsorganisationer: Vingmed AS (Norge), Vingmed AB (Sverige), Vingmed ViCare A/S (Danmark) och Vingmed Oy (Finland). Vingmed är ett av Nordens största företag för distribution och tjänster av högkvalitativa medicintekniska produkter och anestesi är ett av deras fokusområden. De väljer konsekvent att arbeta med företag som satsar på forskning och utveckling. I Danmark och Norge är de distributörer av Philips IntelliVue patientmonitorer, en bra match då Senzime kommer att lansera kommunikationsprotokollet mellan TetraGraph och IntelliVue i slutet av andra kvartalet i år.

Pia Renaudin, Senzimes VD, kommenterade: "Avtalet med Vingmed gör det möjligt för oss att möta det ökade intresset i Sverige och utöka vårt erbjudande till övriga nordiska länder. Detta avtal är mycket viktigt för oss och med Vingmeds långa erfarenhet och professionalism har vi hittat en stark partner. Tillsammans med våra distributörer bygger vi grunden för tillväxt inom neuromuskulär övervakning ".

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Pia Renaudin, verkställande direktör

Tel: 070-813 34 17, e-post: pia.renaudin@senzime.com 

TILL REDAKTÖRERNA

Om Senzime

Senzime utvecklar unika medicintekniska lösningar som gör det möjligt att följa patienters biokemiska och fysiologiska processer inför, under och efter operation. I portföljen ingår patientnära system som möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av livskritiska ämnen som glukos och laktat i blod och vävnader samt system för att monitorera patienter som undergår narkos. Lösningarna syftar till att säkerställa maximal patientnytta, minska komplikationer i samband med operationer och minska vårdkostnader. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North (ticker SEZI). FNCA, +46 (0)8-528 00 399, info@fnca.se, är Certified Adviser för Senzime. www.senzime.com 

Denna information är sådan information som Senzime AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 maj 2019, 15:00 

Explore our patient monitoring solutions

Get product details

How can Senzime’s products help to eliminate in-hospital complications?
Contact us to discuss your needs or schedule a product demo.