Senzime tecknar licensavtal med Fukuda Denshi

Uppsala, 5 december 2016. Senzime AB (publ) har tecknat ett exklusivt licensavtal med japanska Fukuda Denshi. Avtalet innebär bland annat att Fukuda kommer att licensiera och kommersialisera Senzimes TetraGraph system på den japanska marknaden med förväntad lansering i slutet av 2017. Avtalet löper under 10 år och bedöms av Senzimes ledning och styrelse att generera mer än 100 MSEK i licensintäkter för Senzime.

Fukuda Denshi Co Ltd (Fukuda) är en världsledare inom marknaden för patientmonitorering. Bolaget grundades år 1939 och omsatte år 2015 mer är 100 miljarder Yen. Avtalet innebär att Fukuda licensierar Senzimes TetraGraph-teknologi för att exklusivt kommersialisera portabla produkter med sitt eget varumärke på den japanska marknaden. Fukuda får vidare exklusiva rättigheter i Japan att på egen bekostnad utveckla ett integrerat system baserat på Senzimes TetraGraph-teknologi. Den senare lösningen kommer att erbjudas som ett tillbehör till Fukudas installerade bas av patientmonitorer i Japan.

“Detta är ett genombrott för Senzime och början på vår resa till att bygga ett ledande företag inom patientövervakning och vårt första stora kommersialiseringsavtal. Fukuda är en världsledare inom denna marknad och vårt gemensamma åtagande är ett kvitto på konkurrenskraften i vårt erbjudande.” säger Lena Söderström, VD för Senzime AB.

Med TetraGraph har Senzime utvecklat en unik produkt som klarar dagens höga krav på användarvänlighet och tillförlitlighet. Objektiv förebyggande övervakning av patienter som får muskelrelaxerande läkemedel som del av narkos har visat sig mer än halvera risken för komplikationer vilket medför stora vinster såväl hälso- som kostnadsmässigt.

Licensavtalet är baserat på fasta och rörliga ersättningar baserade på faktisk försäljning. Licensvillkoren publiceras ej. De första produkterna förväntas lanseras på den japanska marknaden i slutet av 2017, och för verksamhetsåret 2017 förväntas Senzime erhålla fasta licensintäkter om 4 MSEK. Licensbetalningarna sker kvartalsvis. Fukuda kommer att köpa komponenter direkt från utsedda leverantörer och Senzime kommer därmed inte att bära något lager för Fukuda, inte ha någon kostnad för såld vara eller något annat rörelsekapitalbehov kopplat till avtalet.

På den japanska marknaden utförs årligen cirka 2,7 miljoner större operationer i cirka 13 500 operationsrum1. Detta motsvarar cirka 2 procent av världsmarknaden.

Avtalet med Fukuda löper under 10 år och bedöms av Senzimes ledning och styrelse att under avtalstiden generera mer än 100 MSEK i licensintäkter i form av fasta och rörliga royaltyersättningar baserade på försäljning av produkter med Senzimes teknologi. Prognosen underbyggs av Senzimes antaganden om ökande volymer samt de licensersättningar man avtalat om under avtalsperioden, dock finns inga försäljningsgarantier utställda av Fukuda.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lena Söderström, VD för Senzime

Tel: 0708-16 39 12, e-post: lena.soderstrom@senzime.com

1. Yano Research Institute Ltd,(report 2014) och Fukuda Denshi.

2. Det finns globalt cirka 405 000 operationsrum (Lancet 2010: Global operating theatre distribution and pulse oximetry supply: an estimation from reported data Luke M Funk, et al.) och 234,2 miljoner patienter (Lancet. 2008 : An estimation of the global volume of surgery: a modelling strategy based on available data. Weiser TG et al.)

TILL REDAKTÖRERNA

Om Senzime

Senzime utvecklar unika medicintekniska lösningar som gör det möjligt att följa patienters biokemiska och fysiologiska processer inför, under och efter operation. I portföljen ingår patientnära system som möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av livskritiska ämnen som glukos och laktat i blod och vävnader samt system för att monitorera patienter som undergår narkos. Lösningarna syftar till att säkerställa maximal patientnytta, minska komplikationer i samband med operationer och minska vårdkostnader. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på AktieTorget (ATORG: SEZI. www.senzime.com

About Fukuda Denshi

FUKUDA DENSHI, which succeeded in 1939 in developing the first electrocardiograph (ECG) ever produced in Japan, has continued enhancing its know-how as a pioneer of the electrocardiograph in this country while building a firm foundation in the medical equipment industry and continuing to grow along with the daily-evolving health and medicine fields. The FUKUDA DENSHI Group is a manufacturer specialized in medical instruments, which provides products and services utilizing our accumulated wide-ranging resources in the medical field to offer total support "from medical examination to medical treatment and first aid, and even home medical care." FUKUDA DENSHI is publicly traded on JASDAQ. http://www.fukuda.co.jp

Explore our patient monitoring solutions

Get product details

How can Senzime’s products help to eliminate in-hospital complications?
Contact us to discuss your needs or schedule a product demo.