Senzime tecknar distributionsavtal för TetraGraph

Uppsala, 9 februari, 2017. Senzime AB (publ) meddelar idag att bolaget tecknat exklusiva distributionsavtal för TetraGraph i Storbritannien, Irland, Australien samt Nya Zeeland.

Senzime har ingått exklusiva distributionsavtal avseende kommersialiseringen av TetraGraph, där Wardray Premiss Ltd kommer att vara exklusiv distributör i Storbritannien och Irland, LSR Healthcare i Australien och Nya Zeeland. Ersättning utgår per såld enhet och är i linje med gängse branschersättning, det finns ingen garanterad försäljning.

Lena Söderström, Senzimes VD säger; "Wardray och LSR är idealiska samarbetspartners av flera skäl: de har en kompletterande produktportfölj och distribuerade tidigare TOF-Watch som nyligen tagits ur marknaden och som vi nu ersätter med TetraGraph, de har den infrastruktur och erfarenhet som krävs för att göra TetraGraph marknadsledande i dessa länder. Diskussioner med ytterligare potentiella samarbetspartners pågår, CE-märkningen är i sitt slutskede och vi bedömer att försäljning kommer påbörjas under första halvåret 2017."

TetraGraph är ett innovativt och användarvänligt system för övervakning av patienter under narkos med muskelrelaxerande läkemedel. Systemet gör det möjligt att objektivt avgöra rätt dos av läkemedel samt när det är säkert att väcka patienten och tillåta spontan andning. TetraGraph är avsett för att enkelt och med hög precision förbättra övervakningen av dessa patienter för att minska komplikationer och vårdkostnader. Systemet består av en portabel patientmonitor och icke-invasiva engångssensorer.

Varje år får över 70 miljoner patienter som genomgår kirurgi muskelrelaxerande läkemedel och forskning har visat att över 30 procent drabbas av postoperativa komplikationer om objektiv patientövervakning saknas. TetraGraph bidrar till färre postoperativa komplikationer med en kostnadseffektiv och användarvänlig lösning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lena Söderström, VD för Senzime
Tel: 0708-16 39 12, e-post: lena.soderstrom@senzime.com

TILL REDAKTÖRERNA
Om Senzime
Senzime utvecklar unika medicintekniska lösningar som gör det möjligt att följa patienters biokemiska och fysiologiska processer inför, under och efter operation. I portföljen ingår patientnära system som möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av livskritiska ämnen som glukos och laktat i blod och vävnader samt system för att monitorera patienter som undergår narkos. Lösningarna syftar till att säkerställa maximal patientnytta, minska komplikationer i samband med operationer och minska vårdkostnader. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på AktieTorget (ATORG: SEZI). www.senzime.com 

Denna information är sådan information som Senzime AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 februari 2017. 

Explore our patient monitoring solutions

Get product details

How can Senzime’s products help to eliminate in-hospital complications?
Contact us to discuss your needs or schedule a product demo.