Senzime tecknar distributionsavtal för TetraGraph i ytterligare 6 länder

Pressmeddelande: Uppsala den 25 april 2018. Senzime AB (publ) meddelade idag att bolaget tecknat exklusiva distributionsavtal för TetraGraph i Belgien, Nederländerna, Luxemburg, Österrike, Tjeckien och Slovakien.

Senzime har tecknat exklusiva distributionsavtal för kommersialisering av TetraGraph med Innomed Benelux B.V. för Belgien, Nederländerna och Luxemburg, med Intramed Handelsges.m.b.H för Österrike samt A. M. I. Analytical Medical Instruments s. r. o. för Slovakien och Tjeckien.

Samtliga företag har stor erfarenhet av försäljning inom medicinteknik i respektive land med fokus på ny teknik där TetraGraph kommer att vara ett viktigt tillskott till deras befintliga produktportföljer. Ersättning utbetalas på en "per-unit såld" bas i linje med nuvarande branschkompensation utan garanterad försäljning.

Lena Söderström, VD Senzime, kommenterade: "Vi fortsätter att etablera distributionsnät i Europa. Med Innomed, Intramed och AMI har vi tecknat avtal med erfarna organisationer som via sina stora nätverk kommer att vara bra partners när vi marknadsför TetraGraph på deras respektive marknader."

TetraGraph är ett innovativt och användarvänligt system för övervakning av patienter som genomgår narkos med muskelavslappnande läkemedel. Systemet gör det möjligt att objektivt bestämma den korrekta dosen av muskelavslappnande läkemedel och hjälper läkare att avgöra när patienten är tillräckligt återhämtad för spontan andning. TetraGraph är avsedd att enkelt och exakt övervaka effekterna av muskelavslappnande läkemedel och minska postoperativa komplikationer och sjukvårdskostnader. Systemet består av en bärbar, handhållen patientövervakningsenhet och engångssensorer.

Senzime har tidigare ingått distributionsavtal för TetraGraph i Storbritannien, Irland, Schweiz, Spanien, Portugal, Australien, Nya Zeeland och Sydkorea samt licensavtal i Japan. Diskussioner pågår med distributörer för fler marknader och ytterligare avtal förväntas under 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta:  

Lena Söderström, CEO of Senzime AB                                   

+46 708-16 39 12, lena.soderstrom@senzime.com              

Catrin Molund, Business Development Director            

+46 708-11 69 11, catrin.molund@senzime.com 

TILL REDAKTÖRERNA  

Om Senzime  

Senzime utvecklar unika medicintekniska lösningar som gör det möjligt att följa patienters biokemiska och fysiologiska processer inför, under och efter operation. I portföljen ingår patientnära system som möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av livskritiska ämnen som glukos och laktat i blod och vävnader samt system för att monitorera patienter som undergår narkos. Lösningarna syftar till att säkerställa maximal patientnytta, minska komplikationer i samband med operationer och minska vårdkostnader. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North (ticker SEZI). FNCA är Certified Adviser för Senzime. www.senzime.com  

Denna information är insiderinformation som Senzime AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande via byrån för kontaktpersonen ovan, 25 april 2018. 

Explore our patient monitoring solutions

Get product details

How can Senzime’s products help to eliminate in-hospital complications?
Contact us to discuss your needs or schedule a product demo.