Senzime tecknar distributionsavtal för den schweiziska marknaden

Uppsala den 18 september 2017. Senzime AB (publ) meddelade idag att bolaget tecknat ett exklusivt distributionsavtal med Leuag AG avseende den schweiziska marknaden.

Senzime har tecknat ett exklusivt distributionsavtal med Leuag AG för att möjliggöra kommersialisering av TetraGraph på den schweiziska marknaden. Leuag är en ledande leverantör av medicinska produkter inom patientövervakning, diagnostik och bildbehandling.

"Leuag är en perfekt partner av flera anledningar. De har en kompletterande produktportfölj, nätverk och den erfarenhet som krävs för att TetraGraph ska bli marknadsledare i Schweiz. CE-märkningen av produkten är i slutfasen och försäljning kommer att påbörjas direkt efter detta”, säger Lena Söderström, VD och koncernchef för Senzime AB.

Varje år genomgår över 70 miljoner patienter kirurgiska ingrepp och får då muskelavslappnande läkemedel. Forskning har visat att över 30 procent av patienterna lider av postoperativa komplikationer om objektiv neuromuskulär övervakning inte används. Det lättanvända TetraGraph-systemet kan övervaka och objektivt bestämma när patienten är tillräckligt återhämtad för spontan andning. Systemet består av en handhållen enhet och engångssensorer.

Distributionsavtalet med Leuag baseras sig på ett kompensationssystem avseende försäljning per enhet och ligger i linje med nuvarande branschkompensationsnivåer utan garanterad försäljning.

Leaug kommer att presentera TetraGraph vid den årliga SGAR-SSAR-kongressen i Interlaken, Schweiz, 9-11 november tillsammans med företrädare för Senzime. Läs mer: www.leuag.ch/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lena Söderström, VD för Senzime AB 

Tel: 0708-16 39 12, e-post: lena.soderstrom@senzime.com 

TILL REDAKTÖRERNA 

Om Senzime
  

Senzime utvecklar unika medicintekniska lösningar som gör det möjligt att följa patienters biokemiska och fysiologiska processer inför, under och efter operation. I portföljen ingår patientnära system som möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av livskritiska ämnen som glukos och laktat i blod och vävnader samt system för att monitorera patienter som undergår narkos. Lösningarna syftar till att säkerställa maximal patientnytta, minska komplikationer i samband med operationer och minska vårdkostnader. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North (ticker SEZI). FNCA är Certified Adviser för Senzime. www.senzime.com 

Denna information är insiderinformation som Senzime AB är skyldig att offentliggöra enligt EU: s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande via byrån för kontaktpersonen ovan, September 18 2017.

Contact us

Want to know more?

How can Senzime’s innovative patient monitoring solutions help to eliminate in-hospital complications?
Contact us today.