Senzime tar hem ytterligare miljonorder från Sydkorea på system och engångssensorer

Pressmeddelande: Uppsala, den 25 november 2020. Senzime meddelar idag att bolaget har mottagit ytterligare en order på TetraGraph-system och tillhörande engångssensorer från sin distributör i Sydkorea. Ordervärdet uppgår till drygt 1 MSEK och leverans kommer att ske under december.


 

Senzimes distributör i Sydkorea har därmed lagt sin femte större order sedan lanseringen i augusti 2019. I Sydkorea finns över 3 000 sjukhus och i landet utförs årligen omkring 700 000 operationer där narkos sker med hjälp av muskelavslappnande läkemedel. Bolaget förväntar sig även att Sydkoreas statliga ersättningssystem kommer att omfatta denna typ av engångssensorer under 2021.

Pia Renaudin, VD för Senzime, säger: ”TetraGraphs användningsområde är stort då produkten kan användas vid alla tillfällen där muskelavslappnande läkemedel ges oavsett om det sker på en operations- eller intensivvårdsavdelning. Vår flexibla lösning med både el- och batteridrift gör även att systemet kan följa med patienten till postoperativa avdelningen, något som är mycket uppskattat i Sydkorea”.

TetraGraph är ett unikt digitalt system som mäter förekomsten och djupet av neuromuskulär blockad för att läkaren ska kunna avgöra korrekt dosering av läkemedel samt bedöma när patienten är redo att andas på egen hand utan risk för komplikationer. Förutom i Sydkorea har Senzime inlett försäljning av TetraGraph i Japan, Australien, Europa och USA.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pia Renaudin, verkställande direktör

Tel: +46 70-813 34 17, e-post: pia.renaudin@senzime.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Senzime

Senzime utvecklar och marknadsför unika CE- och FDA-godkända medicintekniska lösningar, drivna av unika algoritmer och sensorer för patientnära monitorering av patienter under narkos. TetraGraph är ett system som digitalt och kontinuerligt mäter graden av neuromuskulär blockad med mål att förebygga komplikationer, förbättra klinisk precision och förenkla hanteringen i vården. Genom att förebygga komplikationer och möjliggöra för vårdpersonal att följa riktlinjer och läkemedelsrekommendationer kan TetraGraph bidra till kortare sjukhusvistelser och lägre vårdkostnader.  Visionen är en värld utan narkosrelaterade komplikationer där alla vaknar upp säkert efter operation. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market (ticker SEZI). FNCA, +46 (0)8-528 00 399, info@fnca.se är Certified Adviser för Senzime. www.senzime.com

Denna information är sådan information som Senzime AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 november 2020 kl. 13:00.

Explore our patient monitoring solutions

Get product details

How can Senzime’s products help to eliminate in-hospital complications?
Contact us to discuss your needs or schedule a product demo.