Senzime tar hem miljonorder på engångssensorer från Sydkorea

Pressmeddelande: Uppsala, den 15 september 2020. Senzime meddelar idag att bolaget har mottagit ytterligare en order från sin distributör i Sydkorea. Ordervärdet uppgår till ca 1 MSEK och avser enbart engångssensorer TetraSens. Leverans sker under innevarande månad.

 

Senzimes distributör i Sydkorea har därmed lagt sin fjärde större order sedan lanseringen i augusti 2019. I Sydkorea finns över 3 000 sjukhus och i landet utförs årligen omkring 700 000 operationer där narkos sker med hjälp av muskelavslappnande läkemedel.

”Vi har hittills levererat 233 TetraGraph-monitorer till Sydkorea. Den här ordern visar på ett tydligt sätt på hävstången i vår affärsmodell. Jag förväntar mig fler beställningar av såväl TetraGraph som engångssensorer från Sydkorea under innevarande år”, säger Pia Renaudin, VD för Senzime.

TetraGraph är ett unikt digitalt system som mäter förekomsten och djupet av neuromuskulär blockad för att läkaren ska kunna avgöra korrekt dosering av läkemedel samt bedöma när patienten är redo att andas på egen hand utan risk för komplikationer. Förutom i Sydkorea har Senzime inlett försäljning av TetraGraph i Japan, Australien, Europa och USA.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pia Renaudin, verkställande direktör

Tel: +46 70-813 34 17, e-post: pia.renaudin@senzime.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Senzime

Senzime utvecklar och marknadsför system, drivna av unika algoritmer och sensorer, för att följa patienters nervsystem och elektriska impulser – inför, under och efter operation. Bolagets lösning heter TetraGraph, ett medicintekniskt system som digitalt och kontinuerligt mäter graden av neuromuskulär blockad i patienten. Målet är förbättrad klinisk precision och förenklad hantering i vården. Genom att förebygga komplikationer och möjliggöra för vårdpersonal att följa vårdens riktlinjer och läkemedelsrekommendationer bidrar TetraGraph till kortare sjukhusvistelser och lägre vårdkostnader – i en värld där alla vaknar upp säkert efter operation. Visionen är en värld utan narkosrelaterade komplikationer. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market (ticker SEZI). FNCA, +46 (0)8 528 00 399, info@fnca.se, är Certified Adviser för Senzime. www.senzime.com

Denna information är sådan information som Senzime AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 september 2020, 09:45.

Explore our patient monitoring solutions

Get product details

How can Senzime’s products help to eliminate in-hospital complications?
Contact us to discuss your needs or schedule a product demo.