Senzime stärker ledningen – anställer ny CFO samt chef för affärsutveckling

Uppsala, 7 juni, 2016. Senzime AB (publ) har anställt Jessica Roxhed som ny CFO och Catrin Molund som ny affärsutvecklingschef. Jessica kommer närmast från Svenska Kyrkan där hon varit controller och Catrin kommer närmast från Orexo där hon ansvarat för ett stort antal viktiga förhandlingar och bl.a. har haft en ledande position som ansvarig för företagets strategiska IT-utveckling såväl i Sverige som USA. Båda börjar första september.

"Med förvärvet av Acacia tog vi ett ytterligare viktig steg på vägen mot att bygga ett världsledande företag inom patientmonitorering. Det kommer också ställa högre krav på oss som organisation och jag är mycket glad över att vi lyckats knyta till oss erfarna medarbetare som Jessica och Catrin. Jessica kommer med sin finansiella och analytiska kunskap fylla en viktig roll i en större och växande verksamhet. Catrin är en mycket driven och målmedveten person som vi behöver när vi nu närmar oss marknaden med våra produkter. Nu ser jag fram emot att tillsammans med Jessica, Catrin och övriga medarbetare utveckla och positionera Senzime på marknaden", säger Lena Söderström VD för Senzime. ​

För ytterligare information, vänligen kontakta: Lena Söderström, VD för Senzime
Tel: 0708-16 39 12, e-post: lena.soderstrom@senzime.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Senzime

Senzime utvecklar patientnära system som möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av livskritiska ämnen som glukos och laktat i blod och vävnader. Senzimes kompletta patientmonitoreringssystem är främst inriktade mot sjukvården och bygger på bolagets patenterade biosensorteknologi. Bolagets produkter CliniSenz Analyzer och OnZurf Probe gör det bland annat möjligt att upptäcka post-operativa komplikationer väsentligt tidigare än med konventionella metoder och kan därmed bidra till högre patientsäkerhet och lägre vårdkostnader. I maj 2016 förvärvade Senzime Acacia Designs BV. Bolagets aktie är noterad på̊ Aktietorget. www.senzime.com

Om Acacia Designs

Acacia Designs är ett internationellt utvecklingsbolag grundat av ledande kliniker och utvecklare inom anestesi. Bolaget har sitt ursprung från Mayo Clinic, USA, den största integrerade icke-kommersiella medicinska institutionen i världen och som 2015 rankades som världens bästa sjukhus. Acacia har utvecklat TetraGraph – ett unikt system för övervakning av patienter under narkos med muskelrelaxerande läkemedel. Systemet gör det möjligt att objektivt avgöra rätt dos av läkemedel samt när det är säkert att väcka patienten och tillåta spontan andning. Varje år får över 70 miljoner patienter som genomgår kirurgi muskelrelaxerande läkemedel och över 30 procent drabbas av postoperativa komplikationer. TetraGraph är avsett för att enkelt och med hög precision förbättra övervakningen av dessa patienter för att minska komplikationer och vårdkostnader. Objektiv övervakning av patienter som får muskelrelaxerande läkemedel är idag etablerad praxis på ett flertal marknader såsom Skandinavien och Frankrike. Ett antal initiativ pågår i flera större länder för att göra metoden till så kallad Standard of Care. Bolaget grundades baserat på forskning av Professor Sorin Brull, verksam vid Mayo Clinic och Dr. David Hampton med mångårig erfarenhet som Director inom Medtronic. www.acaciadesigns.eu

Explore our patient monitoring solutions

Get product details

How can Senzime’s products help to eliminate in-hospital complications?
Contact us to discuss your needs or schedule a product demo.