Senzime säkrar de första affärerna på USA-marknaden

Nyhet: Uppsala, den 30 mars 2020. Senzime meddelar idag att bolaget har tagit hem sina första ordrar i USA och att försäljning genom helägda dotterbolaget Senzime Inc. därmed har inletts.

Senzime meddelade i oktober 2019 att bolagets medicintekniska system för övervakning av neuromuskulär blockad, TetraGraph, erhållit 510(k)-godkännande av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA. Senzime påbörjade därmed omgående etableringen av ett helägt dotterbolag – Senzime Inc. – vilket registrerades i Florida i början av december 2019 samtidigt som rekryteringen av en chef för den amerikanska verksamheten initierades. Chris Estes tillträdde som General Manager i början på januari 2020 och sedan dess har USA-organisationen förstärkts med en Vice President Sales som leder arbetet med direktförsäljning i de delstater där Senzime går direkt.
”Vi har lagt en solid grund för kommersialiseringen av TetraGraph i USA och det känns väldigt bra att våra processer är på plats och att vi nu har börjat få in de första beställningarna från kunder på USA-marknaden. Försäljningsstrategin i USA utgörs av en kombination av direktförsäljning genom egen säljkår och försäljning via distributörer för att på snabbast och effektivast sätt rulla ut TetraGraph på en marknad som totalt omfattar närmare 50 000 operationsrum”, säger Pia Renaudin, VD på Senzime.

TetraGraph är ett unikt digitalt system som är utformat för att tillgodose behoven vid övervakning av fysiologiska data vid operation av patienter som får generell narkos och muskelavslappning med hjälp av neuromuskulära blockerande läkemedel (NMBA). TetraGraph stimulerar en perifer nerv och mäter, analyserar och visar muskelfunktionen i realtid hos patienter som får NMBA som en del av deras generella narkos.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pia Renaudin, verkställande direktör

Tel: +46 70-813 34 17, e-post: pia.renaudin@senzime.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Senzime

Senzime utvecklar och marknadsför unika CE- och FDA-godkända medicintekniska lösningar, drivna av unika algoritmer och sensorer för patientnära monitorering av patienter under narkos. TetraGraph är ett system som digitalt och kontinuerligt mäter graden av neuromuskulär blockad med mål att förebygga komplikationer, förbättra klinisk precision och förenkla hanteringen i vården. Genom att förebygga komplikationer och möjliggöra för vårdpersonal att följa riktlinjer och läkemedelsrekommendationer kan TetraGraph bidra till kortare sjukhusvistelser och lägre vårdkostnader. Visionen är en värld utan narkosrelaterade komplikationer där alla vaknar upp säkert efter operation. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market (ticker SEZI). FNCA, +46 (0)8-528 00 399, info@fnca.se är Certified Adviser för Senzime. www.senzime.com

Explore our patient monitoring solutions

Get product details

How can Senzime’s products help to eliminate in-hospital complications?
Contact us to discuss your needs or schedule a product demo.