Senzime rekryterar USA-chef

Pressmeddelande: Uppsala, 18 december, 2019. Senzime meddelar idag att företaget har rekryterat Chris Estes som chef för bolagets amerikanska verksamhet. Chris tillträder sin tjänst den 6 januari 2020 och kommer även att ingå i Senzime AB:s ledningsgrupp.

Chris Estes har mer än tjugo års erfarenhet från ledande befattningar inom det medicintekniska området. Chris var under 10 år Regional Vice President inom Medtronic med försäljningsansvar för Respiratory and Monitoring Solutions. Senast kommer Chris från SenTec Inc, ett bolag inom narkosmonitorering, där han var verkställande direktör och chef för den nordamerikanska verksamheten. Chris har en examen i respiratorisk vård och företagsledning från University of Missouri, Columbia, USA.

Pia Renaudin, VD för Senzime, säger: "Vi är oerhört glada att ha Chris ombord för att leda vår amerikanska verksamhet i denna intensiva och spännande fas för Senzime. Med hans bakgrund och erfarenhet har vi rätt ledning på plats för att framgångsrikt driva försäljningen av TetraGraph i Nordamerika."

Senzime AB:s helägda dotterbolag Senzime Inc. är registrerat i Florida sedan början av december 2019. Försäljningen av TetraGraph kommer att drivas genom såväl distributörer som direktförsäljning. I Jacksonville, Florida, ligger även Mayo Clinic där flera studier med TetraGraph har genomförts.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pia Renaudin, verkställande direktör

Tel: +46 70-813 34 17, e-post: pia.renaudin@senzime.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Senzime

Senzime utvecklar och marknadsför unika medicintekniska lösningar, drivna av unika algoritmer och sensorer. TetraGraph är ett medicintekniskt system som digitalt och kontinuerligt mäter graden av neuromuskulär blockad i patienten. Målet är förbättrad klinisk precision och förenklad hantering i vården. Genom att förebygga komplikationer och möjliggöra för vårdpersonal att följa riktlinjer och läkemedelsrekommendationer kan TetraGraph bidra till kortare sjukhusvistelser och lägre vårdkostnader.  Visionen är en värld utan narkosrelaterade komplikationer där alla vaknar upp säkert efter operation. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market (ticker SEZI). FNCA, +46 (0)8-528 00 399, info@fnca.se är Certified Adviser för Senzime. www.senzime.com

Explore our patient monitoring solutions

Get product details

How can Senzime’s products help to eliminate in-hospital complications?
Contact us to discuss your needs or schedule a product demo.