Senzime rapporterar kliniska data från USA

Uppsala, den 12 januari 2017. Senzime AB (publ) redovisar data från kliniska studier utförda på Mayo Clinic i USA. Studierna utvärderade Senzimes patientmonitoreringssystem TetraGraphs användarvänlighet, form, design och enkla handhavande.

Senzime, i samarbete med studieansvarige Dr J. Ross Renew, erkänd forskare inom området neuromuskulär farmakologi och fysiologi från Mayo Clinic i Jacksonville Florida, USA, genomförde en valideringsstudie av frivilliga för att bekräfta TetraGraphs noggrannhet, utvärdera dess användarvänlighet, samt eventuellt obehag av nervstimulering. TetraGraph jämfördes med en före detta marknadsledande numera utgången extern produkt inom området, TOF-Watch.

Varje år behandlas över 70 miljoner kirurgipatienter med narkos i kombination med muskelrelaxerande läkemedel. I avsaknad av objektiv patientövervakning drabbas cirka 30 procent av dessa patienter av postoperativa komplikationer. TetraGraph är Senzimes unika objektiva patientövervakningssystem som dels möjliggör korrekt dosering av muskelrelaxerande läkemedel dels indikerar när patienten kan väckas ur sin narkos; faktorer som bidrar till färre komplikationer, en bättre vårdupplevelse samt minskade kostnader.

"Användarvänlighet och en ökande benägenhet att kräva objektiv neuromuskulär kontroll av patienter som får muskelavslappnande läkemedel innebär att TetraGraph framöver har förutsättningar att spela en viktig roll vid kirurgiska ingrepp", säger Senzimes VD Lena Söderström.

Studieresultaten kommer att offentliggöras i samband med en faktagranskad publikation i medicinsk tidskrift.

För ytterligare information, vänligen kontakta:  

Lena Söderström, VD för Senzime

Tel: 0708-16 39 12, e-post: lena.soderstrom@senzime.com

TILL REDAKTÖRERNA  

Om Senzime  

Senzime utvecklar unika medicintekniska lösningar som gör det möjligt att följa patienters biokemiska och fysiologiska processer inför, under och efter operation. I portföljen ingår patientnära system som möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av livskritiska ämnen som glukos och laktat i blod och vävnader samt system för att monitorera patienter som undergår narkos. Lösningarna syftar till att säkerställa maximal patientnytta, minska komplikationer i samband med operationer och minska vårdkostnader. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på AktieTorget (ATORG: SEZI). www.senzime.com

Explore our patient monitoring solutions

Get product details

How can Senzime’s products help to eliminate in-hospital complications?
Contact us to discuss your needs or schedule a product demo.