Senzime rapporterar från American Society of Anesthesiologists (ASA)

NYHET

Uppsala, 26 oktober 2017. Senzime rapporterar från American Society of Anesthesiologists (ASA) årsmöte i Boston, USA

I mer än 67 år har ASAs årsmöte varit det största anestesirelaterade utbildningsevenemanget i världen, som samlar de mest inflytelserika och betydelsefulla personerna inom anestesiologi, smärtmedicin och medicinsk vård.

Många presentatörer diskuterade patientsäkerhetsinitiativ och nödvändiga åtgärder för att minska komplikationer efter operationer. Professor Sorin J. Brull, MD från Mayo Clinic och styrelsemedlem i Senzime, var bl.a ordförande för sessionen med titeln "Assessing and Analyzing the Perceptions of Perioperative Professionals on Neuromuscular Blockade Monitoring and Residual Neuromuscular Blockade".

Sessionen var initierad av Anesthesia Patient Safety Foundation (APSF) och ASA. Syftet var att identifiera nuvarande metoder för övervakning av patienter med kvarvarande neuromuskulärt block samt förstå hur läkare upplever dessa. Organisationerna vill utveckla en plan för att komma tillrätta med de kunskapsbrister som idag orsakar inkonsekvent utbildning och missuppfattningar hos anestesiläkare. Denna plan kommer att vägleda ASA vid upprättandet av nya riktlinjer avseende övervakning av neuromuskulär blockad.

"Trenden i anestesidiskussioner idag handlar om att patienten är i fokus. Patienten har rätt att känna sig säker och trygg vid läkarvård, och säker bedövning är en nyckelkomponent i det arbetet", säger Lena Söderström, VD för Senzime.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lena Söderström, VD för Senzime AB 

Tel: 0708-16 39 12, e-post: lena.soderstrom@senzime.com 

TILL REDAKTÖRERNA 

Om Senzime  

Senzime utvecklar unika medicintekniska lösningar som gör det möjligt att följa patienters biokemiska och fysiologiska processer inför, under och efter operation. I portföljen ingår patientnära system som möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av livskritiska ämnen som glukos och laktat i blod och vävnader samt system för att monitorera patienter som undergår narkos. Lösningarna syftar till att säkerställa maximal patientnytta, minska komplikationer i samband med operationer och minska vårdkostnader. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North (ticker SEZI). FNCA är Certified Adviser för Senzime. www.senzime.com 

Explore our patient monitoring solutions

Get product details

How can Senzime’s products help to eliminate in-hospital complications?
Contact us to discuss your needs or schedule a product demo.