Senzime rapporterar från American Society of Anesthesiologists (ASA) årsmöte i San Francisco, USA

Nyhet: Uppsala, 17 oktober 2018.

I mer än 68 år har ASAs årsmöte varit det största anestesirelaterade utbildningsevenemanget i världen, som samlar de mest inflytelserika och betydelsefulla personerna inom anestesiologi, smärtmedicin och medicinsk vård.

Många presentatörer diskuterade patientsäkerhetsinitiativ och nödvändiga åtgärder för att minska komplikationer efter operationer. Hundratals tekniska, vetenskapliga och pedagogiska utställningar demonstrerade de senaste produkterna, tjänsterna och forskningen.

Under utställningen hade Senzime möjlighet att adressera en världsomspännande publik av nyckelpersoner och demonstrera TetraGraph. Samtidigt lanserades TetraGraph Viewer formellt, en programvara där användaren på ett enkelt sätt kan presentera patientdata.

"Anestesidiskussioner idag handlar om att ha patienten i fokus. Möjligheten att digitalt presentera data och analysera trender är nyckelfunktioner ", säger Lena Söderström, VD för Senzime.

Senzimes distributörer från Australien & Nya Zeeland och Sydkorea deltog också i evenemanget för att träffa lokala kunder som besökte konferensen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lena Söderström, VD för Senzime AB 

Tel: 0708-16 39 12, e-post: lena.soderstrom@senzime.com 

TILL REDAKTÖRERNA 

Om Senzime  

Senzime utvecklar unika medicintekniska lösningar som gör det möjligt att följa patienters biokemiska och fysiologiska processer inför, under och efter operation. I portföljen ingår patientnära system som möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av livskritiska ämnen som glukos och laktat i blod och vävnader samt system för att monitorera patienter som undergår narkos. Lösningarna syftar till att säkerställa maximal patientnytta, minska komplikationer i samband med operationer och minska vårdkostnader. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North (ticker SEZI). FNCA är Certified Adviser för Senzime. www.senzime.com 

Explore our patient monitoring solutions

Get product details

How can Senzime’s products help to eliminate in-hospital complications?
Contact us to discuss your needs or schedule a product demo.