Senzime rapporterar en första utvärdering från den kliniska prövningen på Northshore i Chicago, USA

Uppsala, 23 januari, 2017.  Senzime AB (publ) rapporterar en första utvärdering från de kliniska prövningarna på Northshore University, Chicago, USA – del av University of Chicago Pritzker School of Medicine. Professor Glenn Murphy – en världsledande auktoritet och klinisk expert gällande komplikationer där patienter genomgår kirurgiska ingrepp under narkos med muskelavslappnande läkemedel. Professor Murphy leder studien som undersöker den kliniska nyttan av TetraGraph och jämför dess användarvänlighet, tillförlitlighet och precision mot en före detta marknadsledande numera utgången extern produkt inom området, TOF-Watch.

Varje år behandlas över 70 miljoner kirurgipatienter med narkos i kombination med muskelrelaxerande läkemedel. I avsaknad av objektiv patientövervakning drabbas cirka 30 procent av dessa patienter av postoperativa komplikationer. Senzime utför i samarbete med professor Glenn Murphy en studie där man undersöker TetraGraph monitorns noggrannhet och konsekvens, samtidigt som klinisk användbarhetsdata samlas.

Efter den inledande utvärderingen av TetraGraph, förklarade Dr Murphy; "Användningen av kvantitativa neuromuskulära monitorer har blivit det mest tillförlitliga sättet att hantera neuromuskulär blockad och förebygga komplikationer. TetraGraph monitorn är en portabel och användarvänlig EMG[1] baserad enhet som tillåter kvantitativ neuromuskulär övervakning i miljöer där rörelsedetektering inte är möjlig. Jag har haft möjlighet att använda TetraGraph på flera kirurgiska patienter. TetraGraph krävde minimal uppstartstid, var betydligt lättare att använda än andra kvantitativa monitorer samt genererade data som är en viktig hjälp vid anestesi. TetraGraph är en viktig utveckling i en ny generation av kvantitativa monitorer som ska öka patientsäkerheten."

De första jämförande resultaten kommer att redovisas senare under det första kvartalet 2017.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lena Söderström, VD för Senzime

Tel: 0708-16 39 12, e-post: lena.soderstrom@senzime.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Senzime

Senzime utvecklar unika medicintekniska lösningar som gör det möjligt att följa patienters biokemiska och fysiologiska processer inför, under och efter operation. I portföljen ingår patientnära system som möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av livskritiska ämnen som glukos och laktat i blod och vävnader samt system för att monitorera patienter som undergår narkos. Lösningarna syftar till att säkerställa maximal patientnytta, minska komplikationer i samband med operationer och minska vårdkostnader. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på AktieTorget (ATORG: SEZI). www.senzime.com


[1] Elektromyografi

Explore our patient monitoring solutions

Get product details

How can Senzime’s products help to eliminate in-hospital complications?
Contact us to discuss your needs or schedule a product demo.