Senzime presenterar sin EMG-algoritm under den Europeiska narkos-läkarkongressen Euroanesthesia

Nyhet: Uppsala den 17 december 2021. En studie med TetraGraphs EMG-algoritm presenterades i en poster på Euroanesthesia 2021, en av de viktigaste och mest inflytelserika årliga kongresserna inom narkos-och intensivvård.

En neuromuskulär monitors kapacitet att visa korrekt EMG-respons är beroende av dess algoritms förmåga att identifiera toppar och dalar från EMG-kurvan.

Den vetenskapliga studien “Evaluation of an enhanced cloud-based muscle action potential detection algorithm used by an electromyography-based neuromuscular monitor” presenterades av Fredrik Norrby, MSc.
I studien jämförs TetraGraphs nuvarande algoritm med en tidigare version och jämförelsen visar en förbättrad detektion i 19% av fallen.

Tack vare den nya algoritmens känslighet klarar TetraGraphs nuvarande mjukvara av att ge utmärkta mätdata i fler typer av situationer, även där det historiskt varit svåra att monitorera.

Contact us

Want to know more?

How can Senzime’s innovative patient monitoring solutions help to eliminate in-hospital complications?
Contact us today.