Senzime offentliggör valberedningen inför årsstämman 2017

Uppsala, 20 januari, 2017. Senzime offentliggör valberedningen inför årsstämman 2017.

Valberedningen, som är utsedd enligt de principer som antogs på årsstämman 2016, består av:

  • Terry Cross
  • Sorin Brull
  • Adam Dahlberg
  • Ulf Lindskog
  • Philip Siberg

Ordförande i valberedningen är Philip Siberg.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Lena Söderström, VD för Senzime

Tel: 0708-16 39 12, e-post: lena.soderstrom@senzime.com

TILL REDAKTÖRERNA 

Om Senzime 

Senzime utvecklar unika medicintekniska lösningar som gör det möjligt att följa patienters biokemiska och fysiologiska processer inför, under och efter operation. I portföljen ingår patientnära system som möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av livskritiska ämnen som glukos och laktat i blod och vävnader samt system för att monitorera patienter som undergår narkos. Lösningarna syftar till att säkerställa maximal patientnytta, minska komplikationer i samband med operationer och minska vårdkostnader. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på AktieTorget (ATORG: SEZI). www.senzime.com

Explore our patient monitoring solutions

Get product details

How can Senzime’s products help to eliminate in-hospital complications?
Contact us to discuss your needs or schedule a product demo.