SENZIME OFFENTLIGGÖR PROSPEKT I SAMBAND MED NOTERING PÅ NASDAQ STOCKHOLM

Uppsala, 24 juni 2021. Senzime AB (publ) meddelade den 23 juni 2021 att Nasdaq Stockholms bolagskommitté godkänt att bolagets aktier upptas till handel på Nasdaq Stockholms huvudmarknad, villkorat av att sedvanliga villkor uppfylls. Det prospekt som upprättats i samband med noteringen har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns nu tillgängligt på Senzimes webbplats, www.senzime.com, samt kommer finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats, www.fi.se.

Länk till prospekt: [Prospekt Senzime AB 2021]

Första dag för handel på Nasdaq Stockholm är onsdagen den 30 juni 2021 och sista handelsdag på Nasdaq First North Growth Market är tisdagen den 29 juni 2021. Aktien kommer fortsatt att handlas under samma ticker (SEZI) och ISIN-kod (SE0002478776). Det sker inte något erbjudande eller utgivande av nya aktier i samband med listbytet, och aktieägare i Senzime behöver inte vidta några åtgärder.

Advokatfirman Lindahl har agerat legal rådgivare i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm.

Contact us

Want to know more?

How can Senzime’s innovative patient monitoring solutions help to eliminate in-hospital complications?
Contact us today.