Senzime lanserar TetraGraph Viewer

Pressmeddelande: Uppsala, 26 mars 2019. Senzime AB (publ) tillkännager idag lanseringen av TetraGraph Viewer – en ny mjukvara som möjliggör överföring av data från TetraGraph till en ansluten dator.

"TetraGraph Viewer är utvecklat för att möta efterfrågan på digitala lösningar utan komplicerade gränssnitt för att kunna se patientdata och trender. TetraGraph Viewer är ett nytt verktyg för att behandlande vårdpersonal bättre ska kunna förstå och dokumentera patientens kliniska data. Detta är ännu ett stort steg för Senzime för att minska komplikationerna efter operation”, säger Pia Renaudin, VD för Senzime AB.

TetraGraph Viewer kommer att levereras till slutanvändare via Senzimes distributörer och försäljningspartners i respektive region.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Pia Renaudin, verkställande direktör

Tel: 070-813 34 17, e-post: pia.renaudin@senzime.com 

TILL REDAKTÖRERNA

Om Senzime

Senzime utvecklar unika medicintekniska lösningar som gör det möjligt att följa patienters biokemiska och fysiologiska processer inför, under och efter operation. I portföljen ingår patientnära system som möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av livskritiska ämnen som glukos och laktat i blod och vävnader samt system för att monitorera patienter som undergår narkos. Lösningarna syftar till att säkerställa maximal patientnytta, minska komplikationer i samband med operationer och minska vårdkostnader. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North (ticker SEZI). FNCA, +46 (0)8-528 00 399, är Certified Adviser för Senzime. www.senzime.com 

Denna information är sådan information som Senzime AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 mars 2019, 08.45.  

Explore our patient monitoring solutions

Get product details

How can Senzime’s products help to eliminate in-hospital complications?
Contact us to discuss your needs or schedule a product demo.