Senzime lanserar OnZurf Probe för preklinisk användning

Uppsala, 19 december 2016. Senzime lanserar OnZurf Probe för användning inom preklinisk forskning. Onzurf Probe är en ny generation av mikrodialysprobe (kateter) som ger möjlighet till organspecifik monitorering efter operationer av exempelvis matstrupe, tarm och lever. Onzurf Probe har en unik fästanordning som innebär att den enkelt kan placeras på ytan av ett organ utan att föras in genom vävnaden med nålstick och orsaka onödig stress på organet.

OnZurf Probe är välbeprövad inom preklinisk forskning. Tidigare prekliniska resultat har visat att prover tagna med OnZurf Probe överensstämde med histo-patologiska fynd vid syrebrist i tunntarmsväggen.  Studien visar också att mätningar med OnZurf Probe från tarmväggen kan vara ett användbart verktyg för tidig detektion av komplikationer i tunntarmen efter kirurgiskt ingrepp. Mera information om studien finns online via länken.

”Den prekliniska forskningen ligger till grund för den kliniska forskningen och därför är det viktigt att dessa studier genomförs på ett korrekt sätt, både ur en djuretisk synvinkel och ett framtida kliniskt perspektiv. OnZurf Probe gör preklinisk provtagningen enkel och säker”, säger Lena Söderström

OnZurf Probe för prekliniskt bruk finns nu tillgänglig för beställning med leverans i mitten av januari. CE-märkningsprocessen för OnZurf Probe för patientbruk pågår och förväntas lanseras under första delen av 2017.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lena Söderström, VD Senzime AB

Tel: +46-708-16 39 12, email: lena.soderstrom@senzime.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Senzime 

Senzime utvecklar unika medicintekniska lösningar som gör det möjligt att följa patienters biokemiska och fysiologiska processer inför, under och efter operation. I portföljen ingår patientnära system som möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av livskritiska ämnen som glukos och laktat i blod och vävnader samt system för att monitorera patienter som undergår narkos. Lösningarna syftar till att säkerställa maximal patientnytta, minska komplikationer i samband med operationer och minska vårdkostnader. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på AktieTorget (ATORG: SEZI) . www.senzime.com 

Explore our patient monitoring solutions

Get product details

How can Senzime’s products help to eliminate in-hospital complications?
Contact us to discuss your needs or schedule a product demo.