Senzime lanserar film om TetraGraph

Uppsala, 31 oktober 2016. Senzime kan stolt presentera en ny film om TetraGraph.

”Bilder är universella och ett sätt att effektivt kommunicera ett budskap. Vi har en fantastisk produkt och såg produktionen av denna film som ett bra sätt att beskriva TetraGraphs potential för intressenter oavsett om det handlar om anestesiologer, distributörer eller investerare” säger Senzimes VD Lena Söderström

Varje år behandlas över 70 miljoner kirurgipatienter med narkos i kombination med muskelrelaxerande läkemedel. I avsaknad av objektiv patientövervakning drabbas cirka 30 procent av dessa patienter av postoperativa komplikationer. TetraGraph är Senzimes unika objektiva patientövervakningssystem som dels möjliggör korrekt dosering av muskelrelaxerande läkemedel dels indikerar när patienten kan väckas ur sin narkos; faktorer som bidrar till färre komplikationer, en bättre vårdupplevelse samt minskade kostnader.

Länk till den nya filmen.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Catrin Molund, Affärsutvecklingschef

Tel: 0708-11 69 11 e-post: catrin.molund@senzime.com

TO THE EDITORS

Om Senzime

Senzime utvecklar unika medicintekniska lösningar som gör det möjligt att följa patienters biokemiska och fysiologiska processer inför, under och efter operation. I portföljen ingår patientnära system som möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av livskritiska ämnen som glukos och laktat i blod och vävnader samt system för att monitorera patienter som undergår narkos. Lösningarna syftar till att säkerställa maximal patientnytta, minska komplikationer i samband med operationer och minska vårdkostnader. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på AktieTorget (ATORG: SEZI) . www.senzime.com

Explore our patient monitoring solutions

Get product details

How can Senzime’s products help to eliminate in-hospital complications?
Contact us to discuss your needs or schedule a product demo.