Senzime kontrakterar ny CFO

Pressmeddelande: Uppsala, 18 Juni 2019. Senzime AB (publ) meddelar idag att bolaget har kontrakterat Erik Bergman som ny CFO samt medlem i ledningsgruppen. Erik efterträder Jessica Roxhed som CFO och tillträder den 1 oktober 2019.

Erik Berman är civilekonom med mer än 30 års erfarenhet från ledande befattningar i mindre och medelstora börsnoterade eller privata företag inom Life Science. Erik kommer närmast från en befattning som VD för vaccinadjuvansbolaget Novavax AB, och har sedan hösten 2018 arbetat på Senzime i mindre omfattning via eget bolag. "Jag är glad över att välkomna Erik till Senzime som befinner sig i ett intensivt och spännande skede. Erik har en gedigen finansiell och strategisk erfarenhet och en profil som passar väl in på Senzime med vårt starka fokus på expansion och finansiell stabilitet", säger Pia Renaudin, Senzimes VD.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Pia Renaudin, verkställande direktör

Tel: 070-813 34 17, e-post: pia.renaudin@senzime.com 

TILL REDAKTÖRERNA

Om Senzime

Senzime utvecklar unika medicintekniska lösningar som gör det möjligt att följa patienters biokemiska och fysiologiska processer inför, under och efter operation. I portföljen ingår patientnära system som möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av livskritiska ämnen som glukos och laktat i blod och vävnader samt system för att monitorera patienter som undergår narkos. Lösningarna syftar till att säkerställa maximal patientnytta, minska komplikationer i samband med operationer och minska vårdkostnader. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North (ticker SEZI). FNCA, +46 (0)8-528 00 399, info@fnca.se, är Certified Adviser för Senzime. www.senzime.com 

Explore our patient monitoring solutions

Get product details

How can Senzime’s products help to eliminate in-hospital complications?
Contact us to discuss your needs or schedule a product demo.