Senzime inleder klinisk studie vid University of Debrecen i Ungern

Uppsala, 15 november 2016. Senzime (publ) inleder en klinisk studie vid University of Debrecen, Ungern. Denna studie kommer att utvärdera TetraGraph – Senzimes patientövervakningssystem inom anestesi. Studien omfattar totalt 40 patienter och är utformad för att undersöka den kliniska användbarheten. Studien kommer att jämföra TetraGraphs användarvänlighet, pålitlighet och precision till den tidigare marknadsledande produkten, TOF-Watch, som inte längre marknadsförs. Resultaten planeras att bli presenterade under första kvartalet 2017.

Varje år behandlas över 70 miljoner kirurgipatienter med narkos i kombination med muskelrelaxerande läkemedel. I avsaknad av objektiv patientövervakning drabbas cirka 30 procent av dessa patienter av postoperativa komplikationer. TetraGraph är Senzimes unika objektiva patientövervakningssystem som dels möjliggör korrekt dosering av muskelrelaxerande läkemedel dels indikerar när patienten kan väckas ur sin narkos; faktorer som bidrar till färre komplikationer, en bättre vårdupplevelse samt minskade kostnader. Användningen av objektiva monitorer minskar risken för postoperativa komplikationer som till exempel låg syresättning, muskelsvaghet, andningsproblem och postoperativ lunginflammation samt förlängd vårdtid. 

Senzime kommer i samarbete med professor Bela Fulesdi och Dr Reka Nemes vid University of Debrecen att undersöka TetraGraphs noggrannhet och stabilitet, samtidigt som kliniska data samlas in. "Nya rön visar på konsekvenser av bristfällig neuromuskulär återhämtning. Patienter får försämrad muskelfunktion och även andningskontrollen påverkas negativt då kvarvarande andningsförlamning försämrar muskelkoordinationen i svalg och övre luftvägar. Neuromuskulär patientövervakning kan förebygga och förhindra detta", säger Professor Thomas Fuchs-Buder och Dr Reka Nemes i en nyligen publicerad artikel.

”Trenden att kräva objektiv övervakning av patienter som får muskelrelaxerande läkemedel är stigande och redan införd i ett flertal länders praxis. Studien i Ungern inleds under december och vi ser fram emot de första resultaten i början av nästa år”, säger Senzimes VD Lena Söderström.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lena Söderström, VD för Senzime
Tel: 0708-16 39 12, e-post: lena.soderstrom@senzime.com

TILL REDAKTÖRERNA
Om Senzime

Senzime utvecklar unika medicintekniska lösningar som gör det möjligt att följa patienters biokemiska och fysiologiska processer inför, under och efter operation. I portföljen ingår patientnära system som möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av livskritiska ämnen som glukos och laktat i blod och vävnader samt system för att monitorera patienter som undergår narkos. Lösningarna syftar till att säkerställa maximal patientnytta, minska komplikationer i samband med operationer och minska vårdkostnader. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på AktieTorget (ATORG: SEZI). www.senzime.com 

Explore our patient monitoring solutions

Get product details

How can Senzime’s products help to eliminate in-hospital complications?
Contact us to discuss your needs or schedule a product demo.