Senzime inleder klinisk studie med CliniSenz System

Uppsala, 31 Maj 2017. Senzime AB (publ) inleder en klinisk studie med CliniSenz för lokal uppföljning av laktat efter operation av patienter med matstrupscancer, en sjukdom som drabbar cirka 500 000 patienter globalt årligen.  I dagsläget är den huvudsakliga behandlingsmetoden kirurgi med risk för ett flertal operationer och ökad dödlighet. Med CliniSenz är det möjligt att övervaka läkningsprocessen efter operation och upptäcka komplikationer i ett tidigt skede. Studien har godkänts av Etikprövningsnämnden och väntas inledas i början av juni 2017.

Senzime har utvecklat användarvänliga produkter för kontinuerlig mätning av glukos och laktat i vätskor såsom blod och på vävnader. Dessa mätningar är viktiga och ofta kritiskt för patienter som genomgått operation och som löper risk för komplikationer såsom ischemi (brist på syre) och läckage.

CliniSenz Systemet består av OnZurf Probe och CliniSenz Analyzer. Systemet gör det möjligt att kontinuerligt analysera prov tagna från ytan av ett organ. CliniSenz systemet kommer att användas i en studie av patienter som opererats för matstrupscancer, ett kirurgiskt ingrepp som utförs på en halv miljon patienter världen över varje år. I Sverige genomförs årligen tiotusentals canceroperationer där effektivare monitoreringssystem kan bidra till att minska antalet smärtsamma och vårdnadskrävande komplikationer som ökar kostnaden för behandlingen. 

"Den kliniska marknaden söker system som möjliggör kontinuerlig övervakning av biomarkörer i blod och vävnad för att snabbt upptäcka postoperativa komplikationer och för att styra behandlingarna rätt. Effektiva övervakningssystem är nödvändigt i syfte att minska smärtsamma och vårdkrävande komplikationer efter kirurgiska ingrepp", säger Lena Söderström, VD för Senzime AB.

Den kliniska studien omfattar patienter opererade för cancer i matstrupen och den första utvärderingen väntas efter 20 patienter. Studien genomförs vid Akademiska Sjukhuset I Uppsala under ledning av professor och överläkare Magnus Sundbom, renommerad kirurg specialiserad på behandling av matstrupscancer och övre bukkirurgi. 

”Vi är mycket intresserade av att följa laktatnivåer lokalt i matstrupen efter operation och upptäcka tidiga tecken på läckage innan det upptäcks med konventionell diagnostik. Tidig detektion skapar förutsättningar för snabb intervention och möjlighet att förhindra komplikationer efter operation”, säger professor och överläkare Magnus Sundbom, UAS.  

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lena Söderström, VD för Senzime

Tel: 0708-16 39 12, e-post: lena.soderstrom@senzime.com

TILL REDAKTÖRERNA


Om Senzime


Senzime utvecklar unika medicintekniska lösningar som gör det möjligt att följa patienters biokemiska och fysiologiska processer inför, under och efter operation. I portföljen ingår patientnära system som möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av livskritiska ämnen som glukos och laktat i blod och vävnader samt system för att monitorera patienter som undergår narkos. Lösningarna syftar till att säkerställa maximal patientnytta, minska komplikationer i samband med operationer och minska vårdkostnader. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North (ticker SEZI). FNCA är Certified Adviser för Senzime. www.senzime.com 

Explore our patient monitoring solutions

Get product details

How can Senzime’s products help to eliminate in-hospital complications?
Contact us to discuss your needs or schedule a product demo.