Senzime i samarbete med Örebro Universitet

Uppsala, 25 Augusti 2016. Örebro Universitet har tilldelats 11 MSEK för att tillsammans med Senzime, Sandvik, Techtum och Nanoxis förklara varför immunförsvaret reagerar olika hos olika personer efter en operation, vid en infektion eller på grund av förorenad luft.

Den så kallade inflammasomen, ett tämligen nyupptäckt proteinkomplex vilket har en nyckelroll i immunförsvaret, är som en cellulär motor som hjälper kroppens immunförsvar att känna av olika ämnen som kan vara ett hot och skydda kroppen mot infektioner. En av tre personer har inflammasomer som är lättretade. Denna riskfaktor, som driver en inflammatorisk process gör att dessa personer kan bli sjuka när andra inte blir det då deras försvarsmekanismer som vanligtvis gör nytta överreagerar och blir skadlig. Samarbetet med Örebro Universitet syftar till att förklara hur inflammasomen fungerar i olika medicinska situationer, med olika stimuli och i olika individer.

Forskare vid Örebro universitet har fått 11 miljoner kronor från KK-stiftelsen (Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling) för att tillsammans med fyra företag förklara varför immunförsvaret reagerar olika hos olika personer. För Senzime är detta ett viktigt samarbete där bolaget får tillgång till forskare och nätverk vid Örebro universitet och kommer att vara med i en del av ledande forskning inom inflammationer för att förstå varför vissa individer löper större risk att bli sjuka efter till exempel en operation och ta fram ny klinisk data.

”Senzime ska leverera produkter till hälso- och sjukvårdsmarknaden som bidrar till ökad patientsäkerhet och lägre vårdkostnader. Samarbetet med Örebro Universitet syftar till just detta och vi kommer med resurser, instrument, förbrukningsmaterial och mikrodialysprober bidra till att öka kunskapen om inflammasomer och därmed tidigt kunna identifiera patienter som löper högre risk att bli sjuka efter en operation, vid en infektion eller på grund av förorenad luft”, säger Lena Söderström, VD för Senzime AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Lena Söderström, VD för Senzime
Tel: 0708-16 39 12, e-post: lena.soderstrom@senzime.com 

TILL REDAKTÖRERNA

Om Senzime
Senzime utvecklar unika medicintekniska lösningar som gör det möjligt att följa patienters biokemiska och fysiologiska processer inför, under och efter operation. I portföljen ingår patientnära system som möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av livskritiska ämnen som glukos och laktat i blod och vävnader samt system för att monitorera patienter som undergår narkos. Lösningarna syftar till att säkerställa maximal patientnytta, minska komplikationer i samband med operationer och minska vårdkostnader. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på AktieTorget (ATORG: SEZI) . www.senzime.com 

Explore our patient monitoring solutions

Get product details

How can Senzime’s products help to eliminate in-hospital complications?
Contact us to discuss your needs or schedule a product demo.