Senzime har deltagit på International Anesthesia Research Society Annual meeting, IARS

Washington DC 6-9 Maj, 2017

Washington 9 Maj. Senzime har deltagit på International Anesthesia Research Society Annual meeting, IARS.  Senzime visade upp TetraGraph och Professor Sorin Brull presenterade en poster inom ämnet.

”Mötet har varit en stor succé för Senzime, då det funnits ett stort intresse omkring TetraGraph och dess framtida lansering. Det finns idag ett stort behov för en användarvänlig monitor med hög precision som kan minska antalet komplikationer och förkorta vårdtiden på sjukhusen”, säger Lena Söderström, VD Senzime. 

Länk till poster

Explore our patient monitoring solutions

Get product details

How can Senzime’s products help to eliminate in-hospital complications?
Contact us to discuss your needs or schedule a product demo.