Senzime har beslutat ansöka om notering av bolagets aktier på Nasdaq Stockholms huvudlista under 2021

Pressmeddelande: Uppsala, den 15 februari 2021. Senzime meddelar idag att bolaget kommer att ansöka om ett listbyte avseende sina aktier från Nasdaq First North Growth Market till Nasdaq Stockholms huvudlista under 2021.

Bolaget har tagit beslutet som ett led i den fortsatta expansionen och i linje med bolagets kommersiella strategi. Senzime befinner sig i en stark tillväxt- och expansionsfas med egen säljstyrka i såväl USA och Tyskland samtidigt som man har licenstagare och distributörer på strategiska fokusmarknader i Europa, Sydkorea och Japan. En notering på Nasdaq Stockholms huvudlista ses som ett logiskt nästa steg i bolagets utveckling.

Pia Renaudin, VD för Senzime, säger: ” En notering på Nasdaq Stockholms huvudlista ökar våra möjligheter att bygga en bredare investerarbas och bidra till ökad synlighet och exponering för bolaget. Det är samtidigt en kvalitetsstämpel på det arbete som redan genomförts i bolaget. Vi ser fram emot att erbjuda flera investerare möjligheten att följa oss på vår spännande globala resa.”.”

Senzime grundades i Uppsala 1999. Bolaget noterades på Aktietorget (nuvarande Spotlight Stock Market) 2008 och 2017 på Nasdaq First North Growth Market.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pia Renaudin, verkställande direktör

Tel: +46 70-813 34 17, e-post: pia.renaudin@senzime.com

Om Senzime

Senzime utvecklar och marknadsför system, drivna av unika algoritmer och sensorer, för att följa patienters nervsystem och elektriska impulser – inför, under och efter operation. Bolagets lösning heter TetraGraph, ett medicintekniskt system som digitalt och kontinuerligt mäter graden av neuromuskulär blockad i patienten. Målet är förbättrad klinisk precision och förenklad hantering i vården. Genom att förebygga komplikationer och möjliggöra för vårdpersonal att följa vårdens riktlinjer och läkemedelsrekommendationer bidrar TetraGraph till kortare sjukhusvistelser och lägre vårdkostnader – i en värld där alla vaknar upp säkert efter operation. Visionen är en värld utan narkosrelaterade komplikationer. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 15 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market (ticker SEZI). FNCA, +46 (0)8 528 00 399, info@fnca.se, är Certified Adviser för Senzime. www.senzime.com

Contact us

Want to know more?

How can Senzime’s innovative patient monitoring solutions help to eliminate in-hospital complications?
Contact us today.