Senzime genomför kliniska studier vid NorthShore University, Chicago, USA

Uppsala, 7 november 2016. Senzime (publ) inleder ett studiesamarbete med Northshore University, Chicago, USA – en del av University of Chicago Pritzker School of Medicine. Professor Glenn Murphy är en världsledande auktoritet och klinisk expert gällande komplikationer där patienter genomgår kirurgiska ingrepp under narkos med muskel-avslappnande läkemedel. Professor Murphy kommer att leda studier där Senzimes patientövervakningssystem TetraGraph används. Studierna syftar till att undersöka den kliniska nyttan av TetraGraph på totalt 150 patienter och kommer att jämföra dess användarvänlighet, tillförlitlighet och precision till tidigare ledande produkt som har upphört på marknaden.

Varje år behandlas över 70 miljoner kirurgipatienter med narkos i kombination med muskelrelaxerande läkemedel. I avsaknad av objektiv patientövervakning drabbas cirka 30 procent av dessa patienter av postoperativa komplikationer. TetraGraph är Senzimes unika objektiva patientövervakningssystem som dels möjliggör korrekt dosering av muskelrelaxerande läkemedel dels indikerar när patienten kan väckas ur sin narkos; faktorer som bidrar till färre komplikationer, en bättre vårdupplevelse samt minskade kostnader. Användningen av objektiva monitorer minskar risken för postoperativa komplikationer som till exempel låg syresättning, muskelsvaghet, andningsproblem och postoperativ lunginflammation samt förlängd vårdtid.

Senzime genomför nu i samarbete med Professor Glenn Murphy på Northshore University HealthSystem, en studie initialt på 25 patienter avseende produktens mätnoggrannhet samt en jämförelsestudie där TetraGraph ställs mot en före detta marknadsledande numera utgången extern produkt inom området. Initiala studieresultat är planerad att släppas i slutet av 2016.

Undvikande av postoperativa lungkomplikationer förbättrar patientvården och patienttillfredsställelse och minskar sjukvårdskostnaderna. I en nyligen, under 2016 publicerad ledare, kommenterade professor Murphy: "Ofullständig neuromuskulär återhämtning under den sårbara postoperativa perioden försämrar patientens luftvägar, luftvägsreflexer, andning, samt möjligheter att svälja och hosta – vilket resulterar i en ökad risk för betydande respiratoriska händelser och död."

"Trenden att kräva objektiv övervakning av patienter som får muskelavslappnande läkemedel är stigande och redan införd i ett flertal länders praxis. TetraGraph är ett lättanvänt och tillförlitligt system som kommer att spela en viktig roll vid kirurgiska ingrepp framöver och det är glädjande att ett framstående institut som Northshore beslutat att inleda kliniska studier med TetraGraph. Studierna inleds under november och vi ser med tillförsikt fram emot de första resultaten som planeras presenteras redan under december 2016”, säger Senzimes VD Lena Söderström.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lena Söderström, VD Senzime AB
Tel: 0708-16 39 12, e-post: lena.soderstrom@senzime.com

TILL REDAKTÖRERNA
Om Senzime

Senzime utvecklar unika medicintekniska lösningar som gör det möjligt att följa patienters biokemiska och fysiologiska processer inför, under och efter operation. I portföljen ingår patientnära system som möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av livskritiska ämnen som glukos och laktat i blod och vävnader samt system för att monitorera patienter som undergår narkos. Lösningarna syftar till att säkerställa maximal patientnytta, minska komplikationer i samband med operationer och minska vårdkostnader. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på AktieTorget (ATORG: SEZI). www.senzime.com 

Explore our patient monitoring solutions

Get product details

How can Senzime’s products help to eliminate in-hospital complications?
Contact us to discuss your needs or schedule a product demo.