Senzime genomför kliniska studier på Mayo Clinic i USA

Uppsala, 1 november 2016. Senzime (publ) inleder ett studiesamarbete med Mayo Clinic, USA. Studierna är avsedda att praktiskt testa TetraGraph – Senzimes patientövervakningssystem inom anestesi. Data om utrustningens användarvänlighet, form, design och enkla handhavande kommer att utvärderas. De kliniska valideringsstudier som utförs vid Mayo Clinic syftar till att jämföra dess användbarhet där TetraGraph ställs mot en före detta marknadsledande numera utgången extern produkt inom området. Studieresultaten planeras att presenteras redan under december, 2016.

Varje år behandlas över 70 miljoner kirurgipatienter med narkos i kombination med muskelrelaxerande läkemedel. I avsaknad av objektiv patientövervakning drabbas cirka 30 procent av dessa patienter av postoperativa komplikationer. TetraGraph är Senzimes unika objektiva patientövervakningssystem som dels möjliggör korrekt dosering av muskelrelaxerande läkemedel dels indikerar när patienten kan väckas ur sin narkos; faktorer som bidrar till färre komplikationer, en bättre vårdupplevelse samt minskade kostnader. Användningen av objektiva monitorer minskar risken för postoperativa komplikationer som till exempel låg syresättning, muskelsvaghet, andningsproblem och postoperativ lunginflammation samt förlängd vårdtid.

”Trenden att kräva objektiv övervakning av patienter som får muskelrelaxerande läkemedel är stigande och redan införd i ett flertal länders praxis. Studierna inleds under november och vi ser med tillförsikt fram emot första resultaten som planeras presenteras redan under december 2016”, säger Senzimes VD Lena Söderström.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lena Söderström, VD för Senzime
Tel: 0708-16 39 12, e-post: lena.soderstrom@senzime.com

TILL REDAKTÖRERNA
Om Senzime

Senzime utvecklar unika medicintekniska lösningar som gör det möjligt att följa patienters biokemiska och fysiologiska processer inför, under och efter operation. I portföljen ingår patientnära system som möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av livskritiska ämnen som glukos och laktat i blod och vävnader samt system för att monitorera patienter som undergår narkos. Lösningarna syftar till att säkerställa maximal patientnytta, minska komplikationer i samband med operationer och minska vårdkostnader. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på AktieTorget (ATORG: SEZI). www.senzime.com

Explore our patient monitoring solutions

Get product details

How can Senzime’s products help to eliminate in-hospital complications?
Contact us to discuss your needs or schedule a product demo.