Senzime förstärker ledningsgruppen inom marknad och försäljning

Pressmeddelande: Uppsala, 28 mars 2019. Senzime AB (publ) meddelar idag att ledningsgruppen förstärkts med VP Sales (Vice VD och Försäljningsdirektör) och VP Marketing och affärsutveckling (Vice VD och Marknadsdirektör). Detta inom ramen för bolagets tydliga fokus på internationell kommersialisering.

Anders Selin tillträder som ny Försäljningsdirektör för Senzime. Anders har över 20 års erfarenhet av ledande roller inom försäljning på globala medicintekniska bolag med basering i Europa, Mellanöstern och Asien. Anders Selin kommer närmast från Karolinska Sjukhuset där han är chef strategiska program och projekt samt tf chef för utveckling och förvaltning av medicinsk vårdteknologi. Anders tillträder den första september 2019.

Catrin Molund befordras till VP Marketing och affärsutveckling för Senzime. Catrin är idag ansvarig för marknad och affärsutveckling i bolaget och har över 19 års erfarenhet inom life-science från företag som Orexo, Phadia, Amersham Biosciences och Pyrosequencing.

Efter att ha utvecklat våra effektiva, certifierade och godkända lösningar så har vi påbörjat utrullningen av TetraGraph. Det är ett nytt och viktigt kapitel i bolagets historia och ett steg mot vår ambition att bli världsledande inom patientövervakning. Vi vet att kirurger, narkosläkare och vårdpersonal har behov av att bättre kunna följa upp patienterna innan, under och efter operation. Det är därför glädjande att vi knutit Anders Selin och hans mångåriga erfarenhet till oss när vi nu ska öka takten i kommersialiseringen. Som del av vårt tydliga fokus på försäljning och marknad, är jag också mycket glad att befordra Catrin Molund till VP Marketing & företagsutveckling ”, säger Pia Renaudin, VD för Senzime.

Anders Selin och Catrin Molund kommer båda ingå i ledningsgruppen för Senzime och vara vice verkställande direktörer.

För ytterligare information, vänligen kontakta:  

Pia Renaudin, verkställande direktör

Tel: 070-813 34 17, e-post: pia.renaudin@senzime.com 

TILL REDAKTÖRERNA

Om Senzime

Senzime utvecklar unika medicintekniska lösningar som gör det möjligt att följa patienters biokemiska och fysiologiska processer inför, under och efter operation. I portföljen ingår patientnära system som möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av livskritiska ämnen som glukos och laktat i blod och vävnader samt system för att monitorera patienter som undergår narkos. Lösningarna syftar till att säkerställa maximal patientnytta, minska komplikationer i samband med operationer och minska vårdkostnader. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North (ticker SEZI). FNCA, +46 (0)8-528 00 399, info@fnca.se, är Certified Adviser för Senzime. www.senzime.com 

Denna information är sådan information som Senzime AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 mars 2019, kl 10.00.  

Explore our patient monitoring solutions

Get product details

How can Senzime’s products help to eliminate in-hospital complications?
Contact us to discuss your needs or schedule a product demo.