Senzime får regulatoriskt godkännande och uppföljningsorder från Sydkorea

Pressmeddelande: Uppsala, 8 juli 2019. Senzime AB (publ) meddelar idag att bolagets distributör i Sydkorea har följt upp ordern i maj med en ytterligare order omfattande 30 TetraGraph-system. Beställningen kommer direkt efter att TetraGraph erhållit regulatoriskt godkännande i Sydkorea.

Denna andra beställning utgör en del av den i avtal garanterade försäljningsvolymen för den Sydkoreanska marknaden. I Sydkorea finns över 3 000 sjukhus och det utförs årligen drygt 1,3 miljoner operationer med narkos varav muskelavslappnande läkemedel används i mer än hälften av dessa. Senzimes marknadsteam genomförde nyligen en utbildning om TetraGraph för drygt 80 säljare på plats hos bolagets sydkoreanska distributör som förväntar sig en framgångsrik lansering i landet.

"Senzime har påbörjat den globala utrullningen av TetraGraph och i Sydkorea rivstartar vi. Vi arbetar nu med att säkerställa leveranskapacitet så att vi kan möta upp intresset för TetraGraph på flertalet marknader”, säger Pia Renaudin, VD för Senzime AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Pia Renaudin, verkställande direktör

Tel: 070-813 34 17, e-post: pia.renaudin@senzime.com 

TILL REDAKTÖRERNA

Om Senzime  

Senzime utvecklar unika medicintekniska lösningar som gör det möjligt att följa patienters biokemiska och fysiologiska processer inför, under och efter operation. I portföljen ingår patientnära system som möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av livskritiska ämnen som glukos och laktat i blod och vävnader samt system för att monitorera patienter som undergår narkos. Lösningarna syftar till att säkerställa maximal patientnytta, minska komplikationer i samband med operationer och minska vårdkostnader. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North (ticker SEZI). FNCA, +46 (0)8-528 00 399, info@fnca.se är Certified Adviser för Senzime. www.senzime.com 

Explore our patient monitoring solutions

Get product details

How can Senzime’s products help to eliminate in-hospital complications?
Contact us to discuss your needs or schedule a product demo.