Senzime får ny stororder från Sydkorea och passerar 400 levererade TetraGraph

Pressmeddelande: Uppsala, den 7 januari 2020. Senzime meddelar idag att bolaget har mottagit en ny order på TetraGraph-system och tillhörande engångssensorer från sin distributör i Sydkorea. Ordervärdet uppgår till ca 1,5 MSEK och leverans kommer att ske under innevarande månad.

Senzimes distributör i Sydkorea har därmed lagt sin tredje större order sedan lanseringen i augusti 2019. I Sydkorea finns över 3 000 sjukhus och i landet utförs årligen omkring 700 000 operationer där narkos sker med hjälp av muskelavslappnande läkemedel. 
 
TetraGraph är ett unikt digitalt system som är utformat för att tillgodose behoven vid övervakning av fysiologiska data hos kirurgiska patienter som får generell narkos och muskelavslappning med hjälp av neuromuskulära blockerande läkemedel (NMBA). TetraGraph stimulerar en perifer nerv och mäter, analyserar och visar muskelfunktionen i realtid hos kirurgiska patienter som får NMBA som en del av deras generella narkos. 
 
Pia Renaudin, VD för Senzime, säger: ”Det är fantastiskt att starta det nya året med en stororder som bekräftar läkarnas intresse för TetraGraph och att försäljningen till slutkund ökar i Sydkorea. I och med leveransen av denna order har vi levererat över 400 TetraGraph-system till kunder i Sydkorea, Japan, Australien, Sverige, Norge, Danmark, Finland, Schweiz, Spanien och Italien. Vi ser fram emot att fortsätta bygga den installerade instrumentbasen som driver försäljningen av TetraSens-elektroder.” 
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:  
 
Pia Renaudin, verkställande direktör Tel: +46 70-813 34 17, e-post: pia.renaudin@senzime.com 
 
TILL REDAKTÖRERNA
 Om Senzime
 Senzime utvecklar och marknadsför unika CE- och FDA-godkända medicintekniska lösningar, drivna av unika algoritmer och sensorer för patientnära monitorering av patienter under narkos. TetraGraph är ett system som digitalt och kontinuerligt mäter graden av neuromuskulär blockad med mål att förebygga komplikationer, förbättra klinisk precision och förenkla hanteringen i vården. Genom att förebygga komplikationer och möjliggöra för vårdpersonal att följa riktlinjer och läkemedelsrekommendationer kan TetraGraph bidra till kortare sjukhusvistelser och lägre vårdkostnader.  Visionen är en värld utan narkosrelaterade komplikationer där alla vaknar upp säkert efter operation. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market (ticker SEZI). FNCA, +46 (0)8-528 00 399, info@fnca.se är Certified Adviser för Senzime. www.senzime.com 
 
Denna information är sådan information som Senzime AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 januari 2020, kl. 08:45. 
 
 

Explore our patient monitoring solutions

Get product details

How can Senzime’s products help to eliminate in-hospital complications?
Contact us to discuss your needs or schedule a product demo.